161/BŁiI/19/RG/PMP - 2019 - Zamówienia publiczne

161/BŁiI/19/RG/PMP

Termin składania ofert: 19.08.2019 godz. 09:30

CPV: 32236000-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup radiotelefonów standardu TETRA

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 12.07.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 136-334739 w dniu 17.07.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/6946/details

Polska Policja