257/BF/19/MR - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 18.10.2019 godz. 09:50

CPV: 70220000-9, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 18-22 listopada 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 04.10.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 195-474821 w dniu 09.10.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/8775/details

Polska Policja