261/BF/19/DG/FBW - 2019 - Zamówienia publiczne

261/BF/19/DG/FBW

Termin składania ofert: 24.10.2019 godz. 09:30

CPV: 70220000-9

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Najem osi strzeleckich wraz z urządzeniami na 2019/2020 rok

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.10.2019 r. pod numerem 609949-N-2019

Polska Policja