97/BŁiI/17/UM/PMP - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 28.06.2017 godz. 09:30

CPV: 30213000-5; 30231300-0

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów stacjonarnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 11.05.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 092-181445