51/BF/18/JSz - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 04.04.2018 godz. 11:30

CPV: 80533100-0

Wartość zamówienia:

Zakup szkoleń informatycznych dla użytkowników Operatora OST112, realizowany w ramach trzech części