188/Ckt/18/EZ/FBW - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

188/Ckt/18/EZ/FBW

Termin składania ofert: 16.08.2018 godz. 10:30

CPV: 39294100-0

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup materiałów promocyjnych i szkoleniowych na potrzeby projektu realizowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Obserwacja Transgraniczna" PL/2017/PR/0013

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 07.08.2018 r. pod numerem 594327-N-2018

Polska Policja