233/BŁiI/18/MP/FBW - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

233/BŁiI/18/MP/FBW

Termin składania ofert: 31.10.2018 godz. 09:30

CPV: 48820000-2

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup 6 serwerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Modernizacja platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 20.09.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 183-413594 w dniu 22.09.2018 r.

Polska Policja