281/BŁiI/18/MP - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 05.12.2018 godz. 11:00

CPV: 32428000-9, 32420000-3

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Modernizacja urządzeń szkieletowych w węzłach sieci OST112

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 25.10.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 208-474332 w dniu 27.10.2018 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/167982

ID postępowania: 167982

Polska Policja