321/BF/18/TJ - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 13.12.2018 godz. 10:00

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby spotkania organizowanego przez Komendę Główną Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 28.11.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 230-526486 w dniu 29.11.2018 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/178104

 

ID postępowania: 178104

 

 

Polska Policja