308/Cut/18/EZ/FBW - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

308/Cut/18/EZ/FBW

Termin składania ofert: 09.01.2018 godz. 10:30

CPV: 38632000-4

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup i dostawa noktowizorów w ramach projektu nr PL/2018/PR/0059 pn. "Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.12.2018 r. pod numerem 661742-N-2018

Polska Policja