Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
331/BŁiI/18/AP poniżej 144.000 euro 72260000-2 Zakup kontynuacji wsparcia dla oprogramowania ArcGIS, pełna treść ogłoszenia
326/BF/18/KK powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych podczas organizowanej przez Komendę Główną Policji III Konferencji Antykorupcyjnej pełna treść ogłoszenia
312/BF/18/KK poniżej 144.000 euro 30199750-2 Zakup kuponów podarunkowych dla pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji oraz w Biurze Spraw Wewnętrznych. 23.11.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
315/Cir/18/ESz poniżej 144.000 euro 51900000-1; 31700000-3 Montaż depozytorów kluczy w obiektach KGP 19.11.2018 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
307/Ctr/18/ESz poniżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup samochodów nieoznakowanych segmentu D w ilości 2 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 sztuki w zamówieniu opcjonalnym 19.11.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
296/BŁiI/18/JSz/FBW poniżej 144.000 euro 30214000-2; 30231300-0; 48760000-3 Zakup 4 stacji roboczych w ramach projektu PL/2017/PR/0008 14.11.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
300/Ctr/18/JSz/PMP poniżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup 2 szt. pojazdów typu furgon 9 osobowych 20.11.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
297/Cir/18/ESz poniżej 144.000 euro 51900000-1; 31700000-3 Montaż depozytorów kluczy w obiektach KGP 07.11.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
287/Cut/18/MR poniżej 144.000 euro 35815100-1 Zakup płyt balistycznych w podziale na trzy zadania 30.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
288/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 7-9 listopada 2018 r. 25.10.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
206/BŁiI/18/KK/PMP poniżej 144.000 euro 32424000-1 Zakup licencji rozszerzających wydajność urządzeń Krypton K2 Lite pełna treść ogłoszenia
277/Cut/18/AK poniżej 144.000 euro 73110000-6 Przeprowadzenie badań osłon balistycznych po upływie gwarancji oraz w trakcie obowiązującej gwarancji 19.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
284/BF/18/MR powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych podczas organizowanej przez Komendę Główną Policji III Konferencji Antykorupcyjnej 22.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
263/BF/18/AP/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Świadczenie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników IV spotkania Grupy Sterującej CARIN, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach projektu pn. „CARIN” nr ISFP-2016-AG-EBA-CARIN, organizowanego przez Komendę Główną Policji 15.10.2018 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
269/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby odprawy szkoleniowej organizowanej w dniach 27 – 30 listopada 2018 r. 16.10.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
279/Cir/18/TJ/PMP poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45453000-7, 45400000-1, 45421000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45262600-7, 45442100-8, 45450000-6, 45331210-1, 45310000-3, 39000000-2, 71320000-7 Modernizacja zespołu pomieszczeń w budynku przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 19.10.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
276/BF/18/EB/FBW 55300000-3 Zakup usług cateringowych (bufet kawowy oraz obiad) dla 32 osób podczas szkoleń ogólnych w ramach projektu z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP” w podziale na 4 zadania. 09.10.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
268/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla 22-osobowej grupy uczestników szkolenia panelowego organizowanego przez Centralne Biuro Śledcze Policji w dniach 24 – 26 października 2018 r. 09.10.2018 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
259/Ctr/18/ESz powyżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup pojazdów nieoznakowanych 4x4 w ilości 2 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 sztuki w zamówieniu opcjonalnym 17.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
262/Cut/18/ESz poniżej 144.000 euro 18925200-1 Dostawa kabur i ładownic na magazynek (pojedynczych) do 9x19 mm pistoletu samopowtarzalnego REX Zero1 CP (Compact) Policja w ilości 965 kpl. 12.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
270/Ckt/18/MR poniżej 144.000 euro 18412000-0 Dostawa 794 kpl. dresów sportowych 22.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
256/Cut/18/UM poniżej 144.000 euro 35351100-1 Dostawa pistoletów samopowtarzalnych kal. 9x19 mm Parabellum 08.10.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
260/BF/18/JT 55520000-1 Zakup usług cateringowych na potrzeby odprawy organizowanej przez KGP w dniach 10-12 X 2018 r. 01.10.2018 godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
249/BŁiI/18/EJ powyżej 144.000 euro 72611000-6 Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST 112 08.11.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
251/BF/18/EJ powyżej 750.000 euro 55120000-7; 5530000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników szkolenia organizowanego w dniach 23-26 października 2018 r. 27.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
258/BF/18/ESz/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas ćwiczeń ATLAS COMMON CHALLENGE 2018 28.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
253/Cir/18/JSz poniżej 144.000 euro 50324100-3 Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów kontroli dostępu SKD i systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie 01.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
44/Cut/17/KK powyżej 144.000 euro 50211300 Wykonywanie przez "HS-Wrocław" Sp. z o.o. obsługi serwisowej elementów układów hydraulicznych policyjnych śmigłowców typu Mi-2, W-3/3A Sokoł i PZL-Kania i układów paliwowych silników PZL-10W i GTD-350 pełna treść ogłoszenia
211/BŁiI/18/AP/PMP powyżej 144.000 euro 30213100-6, 30213000-5, 30231300-0 Zakup specjalistycznego sprzętu informatycznego na potrzeby komórek organizacyjnych KGP oraz BSWP. 16.11.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
247/Ckt/18/MR poniżej 144.000 euro 18820000-3 Dostawa 794 par butów sportowych do biegania 19.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony