Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
137/BŁiI/17/ŁW poniżej 135.000 euro 50312320-4 Wykonanie usługi naprawy 5 szt. szyfratorów transmisji telekopiowej OMNISEC-520 pełna treść ogłoszenia
140/BF/17/ŁW 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy szkoleniowej, organizowanej w dniach 19-22 września 2017 r. przez Biuro Kontroli KGP 17.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
122/BF/17/RG 92622000-7, 55120000-7, 55300000-3 Organizacja biegu przełajowego na dystansie 5 km i 10 km, wraz z wykonaniem usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla uczestników przedsięwzięcia 13.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
135/BF/17/ŁW 55300000-3; 55120000-7 Wykonanie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników warsztatów organizowanych przez Komendę Główną Policji 07.07.2017 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
120/Cir/17/TJ poniżej 5.225.000 euro 45000000-7, 45311200-2, 45331220-4, 45314300-4, 45312100-8, 32340000-8, 51212000-1 Remont kompleksu pomieszczeń Sali generalskiej - KGP Warszawa ul. Puławska 148/150 14.07.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
121/Ckt/17/MR poniżej 135.000 euro 18931000-4 Produkcja i dostawa 220 szt. toreb transportowych 30.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
124/BF/17/RG poniżej 135.000 euro 39294100 Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby KGP w Warszawie 22.06.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
104/BF/17/TJ powyżej 135.000 euro 63120000-6, 90520000-8 Usługa przechowania w szczególności odczynników i substancji chemicznych, mieszanin reakcyjnych, chemicznych odpadów poprodukcyjnych i urządzeń służących do wytwarzania substancji zabronionych zabezpieczanych w trakcie likwidacji miejsc produkcji środków odurzających i substancji psychotropowych a także aparatury służącej lub mogącej być wykorzystaną przy produkcji wskazanych substancji. 19.07.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
117/Cut/17/EZ poniżej 135.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji pistoletowej 19.06.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
108/Ckt/17/MG poniżej 135.000 euro 35811200-4 Produkcja i dostawa 1 365 kpl. mundurów ćwiczebnych 24.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
101/Cir/17/RG poniżej 135.000 euro 50000000-5, 50531300-9, 50511000-0 Świadczenie serwisu pogwarancyjnego i wykonanie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynkach KGP w Warszawie 22.05.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
64/Cut/17/MG/PMP poniżej 135.000 euro 32200000-5 Dostawa stacjonarnego odbiornika sygnału z systemów obserwacji lotniczej 22.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
89/Ckt/17/MG poniżej 135.000 euro 35811200-4 Produkcja i dostawa 1 365 kpl. mundurów ćwiczebnych. 5.05.2017 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
83/Ckt/17/KK poniżej 135.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa 220 szt. toreb transportowych 11.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
88/Ckt/17/JSz poniżej 135.000 euro 4442130000-0 Dostawa szaf metalowych w ramach 2 zadań 05.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
28/BŁiI/17/ŁW powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego oprogramowania i aplikacji wchodzących w skład Centralnego Systemu Dostępowego oraz zakup puli 100 osobogodzin wsparcia projektowo-programistycznego na modernizację oprogramowania dedykowanego CSD pełna treść ogłoszenia
84/Cag/17/KK poniżej 135.000 euro 39830000-9, 39831300-9, 39831000-6, 39514200-3, 33711900-6, 33760000-5, 18930000-7, 42999300-8 Dostawa środków czystości, papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków foliowych na odpady, worków i akcesoria do odkurzaczy 11.05.2017 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
91/BF/17/RG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla uczestników warsztatów szkoleniowych w dniach 7-9 czerwca 2017 roku 27.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
81/BŁiI/17/MR poniżej 135.000 euro 50330000-7 Serwis pogwarancyjny 17 central telefonicznych HICOM 08.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
79/BŁiI/17/MR powyżej 135.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego central telefonicznych DGT 31.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
92/BF/17/MR 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby warsztatów szkoleniowych organizowanych w dniach 22-24 maja 2017 roku 28.04.2017 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
58/Ctr/17/ŁW poniżej 135.000 euro 34521300-8 Dostawa 3 szt. łodzi kat. R-3 27.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
72/Ckt/17/DG powyżej 135.000 euro 1823400-8 Produkcja i dostawa 4 000 szt. spodni służbowych zimowych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 000 szt. spodni służbowych zimowych w zamówieniu opcjonalnym 18.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
69/Ckt/17/TJ poniżej 135.000 euro 18331000-8 Produkcja i dostawa koszulek z krótkim rękawem T-shirt w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz w zamówieniu opcjonalnym 24.04.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
55/Cir/17/UM poniżej 135.000 euro 51900000-1; 31700000-3 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu elektronicznych depozytów kluczy w obiekcie KGP, Warszawa ul. Podchorążych 38 21.04.2017 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
70/BF/17/RG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla 30 uczestników odprawy szkoleniowej w dniach 22-25 maja 2017 roku 12.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
51/BŁiI/17/AK powyżej 135.000 euro 50312 Serwis pogwarancyjny Morpho Touch i Morpho RapID 15.05.2017 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
49/Ckt/17/ŁW powyżej 135.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa 10 400 par trzewików służbowych w zamówieniu podstawowym 9gwarantowanym) oraz 2 600 par trzewików w zamówieniu opcjonalnym 12.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
52/Ckt/17/JSz powyżej 135.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa półbutów służbowych w ramach 2 zadań 09.05.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
68/BF/17/RG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla uczestników warsztatów szkoleniowych w dniach 10-12 maja 2017 roku 04.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia