Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
206/BŁiI/18/KK/PMP poniżej 144.000 euro 32424000-1 Zakup licencji rozszerzających wydajność urządzeń Krypton K2 Lite pełna treść ogłoszenia
276/BF/18/EB/FBW 55300000-3 Zakup usług cateringowych (bufet kawowy oraz obiad) dla 32 osób podczas szkoleń ogólnych w ramach projektu z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP” w podziale na 4 zadania. 09.10.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
260/BF/18/JT 55520000-1 Zakup usług cateringowych na potrzeby odprawy organizowanej przez KGP w dniach 10-12 X 2018 r. 01.10.2018 godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
258/BF/18/ESz/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas ćwiczeń ATLAS COMMON CHALLENGE 2018 28.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
44/Cut/17/KK powyżej 144.000 euro 50211300 Wykonywanie przez "HS-Wrocław" Sp. z o.o. obsługi serwisowej elementów układów hydraulicznych policyjnych śmigłowców typu Mi-2, W-3/3A Sokoł i PZL-Kania i układów paliwowych silników PZL-10W i GTD-350 pełna treść ogłoszenia
245/BF/18/JSz powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby odprawy organizowanej przez KGP w dniach 30 wrzesień 2018 – 02 październik 2018 r. 11.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
236/Ckt/18/TJ poniżej 144.000 euro 18832000-0 Dostawa 230 par butów specjalnych szturmowych 24.09.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
222/BF/18/EB powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas warsztatów organizowanych przez Komendę Główną Policji w dniach 24-28 września 2018 r., 07.09.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
238/BF/18/ESz powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników szkolenia realizowanego w dniach 26 - 28 września 2018 r. 05.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
217/BŁiI/18/RG poniżej 144.000 euro 31000000-6, 31422000-0, 31730000-2 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego systemów zasilania gwarantowanego TELZAS 05.09.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
231/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników odprawy szkoleniowej organizowanej przez Komendę Główną Policji w terminie 25 – 28 września 2018 r. 29.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
216/BF/18/AK powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby dwóch odpraw organizowanych przez Komendę Główną Policji 23.08.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
221/BF/18/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 12-14 września 2018 r. 22.08.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
228/Cir/18/TJ/PMP poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45453000-7, 45400000-1, 45421000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45262600-7, 45442100-8, 45450000-6, 45331210-1, 45310000-3, 39000000-2, 71320000-7 Modernizacja zespołu pomieszczeń w budynku przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 30.08.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
226/BF/18/MR/FBW 55300000-3 Zakup usług cateringowych dla 32 osób podczas szkoleń prowadzonych przez BMWP KGP w ramach projektu z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP”, które świadczone będą w okresie 04 września 2018 r. – 11 grudnia 2018 na terenie 11 miast 20.08.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
220/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 17-21 września 2018 r. 20.08.2018 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
218/Ctr/18/ESz powyżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup pojazdów nieoznakowanych 4x4 w ilości 2 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 sztuki w zamówieniu opcjonalnym 22.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
214/BF/18/RG/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług gastronomicznych i hotelarskich oraz obsługa cateringowa uczestników szkolenia współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu pn. "Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP" 10.08.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
153/Cut/18/ESz/NFOŚ 35200000-4 Dostawa dwóch zestawów sprzętu wyważeniowego oraz trzech zestawów uniwersalnych narzędzi hydraulicznych (nożyco - rozpierarki) 10.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
205/BŁiI/18/JSz poniżej 144.000 euro 64200000-8; 64210000-1; 64210000-8 Zakup usługi telefonii stacjonarnej 14.08.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
174/Cut/18/KK powyżej 144.000 euro 09131100-7 Sprzedaż i wydawanie paliwa lotniczego JET A-1 w ilości do 1700m3 - sukcesywnie od daty podpisania umowy do wyczerpania limitu 1700m3 06.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
201/BF/18/ESz poniżej 144.000 euro 22462000-6 Dostawa materiałów promocyjnych (kubki ceramiczne, pendrive, smycze oraz długopisy i ołówki) 07.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
204/BF/18/RG/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług gastronomicznych i hotelarskich oraz obsługa cateringowa uczestników szkolenia współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu pn. "Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP" 27.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
180/Cir/18/KK poniżej 5.548.000 euro 45000000-7 ; 45311200- 2; 51212000- 1 Modernizacja kontroli dostępu w obiektach KGP przy ul. Wiśniowej 58, ul. Taborowej 33B, ul. Taborowej 33C i ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 14.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
171/BF/18/AK/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników trzech spotkań roboczych w ramach projektu "Obserwacja transgraniczna" nr PL/2017/PR/0013 31.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
198/BF/18/ESz/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych dla uczestników szkolenia w ramach projektu pn. "Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych" nr PL/2017/PR/0010, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 31.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
197/BF/18/JT 55520000-1 Zakup usługi gastronomicznej dla uczestników "III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Policyjne Archiwa X" 23.07.2018 godz.13:00 pełna treść ogłoszenia
185/BŁiI/18/TJ poniżej 144.000 euro 32236000-6 Zakup radiotelefonów kamuflowanych noszonych 30.07.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
175/Cir/18/UM poniżej 5.548.000 euro 71000000-8 Dostosowanie obiektu KGP przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie do potrzeb użytkownika 31.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
179/BŁiI/18/MP poniżej 144.000 euro 72611000-6, 72253200-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu serwerowego KGP/KWP/KSP systemów wewnętrznych Policji wraz z asystą techniczną 23.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony