Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
133/BŁiI/19/MR poniżej 144.000 euro 50312000-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń mobilnych współpracujących z systemem AFIS - MorphoTouch i MorphoRapID 12.06.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
95/Cut/19/MP/PMP powyżej 144.000 euro 35200000-0 Dostawa dwóch kompletów zagłuszarek fal radiowych 08.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
84/BF/19/MR/FBW 80510000-2 Zakup kompleksowej usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu pn. "Zwiększenie skuteczności Policji w pozyskiwaniu danych z urządzeń rejestrujących obraz" nr projektu: PL/2018/PR/0056. 7.06.2019 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
119/BF/19/MR 55300000-3 Zakup usługi cateringowej w dniu 13 czerwca 2019 r. 24.05.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
106/BF/19/AP/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3. Zakup usług hotelarsko-gastronomicznych dla uczestników szkolenia w ramach projektu nr PL/2018/PR/0054 pod nazwą „Szkolenie z obsługi oprogramowania ArcGIS dla analityków kryminalnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 17.05.2019 godz. 11:50 pełna treść ogłoszenia
104/BF/19/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej na potrzeby spotkania organizowanego przez Komendę Główną Policji 13.05.2019 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
105/BF/19/JT 55300000-3 Zakup usługi cateringowej w dniu 18 maja 2019 r. 10.05.2019 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
76/BŁiI/19/AP poniżej 144.000 euro 72413000-8 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego Systemu Zarządzania Treścią (CMS) WebAdministrator GOLD (775 serwisów) na okres 24 miesięcy oraz nowych funkcjonalności systemu CMS pełna treść ogłoszenia
78/Cir/19/KK poniżej 144.000 euro 75251110-4 Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych i systemów sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach Komendy Głównej Policji 06.05.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
91/BF/19/MR powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników narady szkoleniowej organizowanej przez KGP. 26.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
64/Cir/19/AP/PMP poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45453000-7, 45400000-1, 45421000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45262600-7, 45442100-8, 45450000-6, 45331210-1, 45310000-3, 39000000-2, 71220000-6, 71320000-7 Dostosowanie budynków przy ul. Orkana 14 w Warszawie do potrzeb użytkownika. 10.05.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
264/Cut/18/KK powyżej 144.000 euro 09131100 Sprzedaż i wydawanie paliwa lotniczego JET-A w ilości do 1 700m3 - sukcesywnie od daty podpisania umowy do wyczerpania limitu 1 700m3 pełna treść ogłoszenia
346/BF/18/AP poniżej 144.000 euro 39150000-8, 32342400-6, 90910000-9 Wynajem wyposażenia oraz zapewnienia serwisu sprzątającego na potrzeby Europejskiej Konferencji Regionalnej INTERPOL-u (EKR) w Katowicach pełna treść ogłoszenia
61/Ckt/19/TJ poniżej 144.000 euro 30197644 Zawarcie umowy ramowej na dostawę papieru ksero 17.04.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
79/BF/19/EB 55300000-3 Zakup usługi cateringowej na spotkanie służb MSWiA z okazji Świąt Wielkanocnych 10.04.2019 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
41/BŁiI/19/KK poniżej 144.000 euro 72250000-2 Zakup opieki serwisowej dla systemu Elektroniczny Dziennik Urzędowy KGP na okres 12 miesięcy pełna treść ogłoszenia
42/Cag/19/AP powyżej 144.000 euro 90910000-9, 90911200-8, 90919200-4, 90914000-7, 90620000-9, 77310000-6 Usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów wokół dwóch budynków. 07.05.2019 godz. 9:50 pełna treść ogłoszenia
55/BF/19/KK/FBW poniżej 750.000 euro 80533100-0 Zakup usługi szkoleń informatycznych w podziale na dwa zadania w ramach realizacji przedsięwzięcia pn „Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy”. 12.04.2019 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
71/BF/19/EB poniżej 750.000 euro 55300000-3 Zakup usługi cateringowej na dzień 11 kwietnia 2019 r. 04.04.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
57/Ckt/19/AP poniżej 144.000 euro 18443320-5 Produkcja i dostawa 4 000 szt. czapek służbowych zimowych w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 1 000 szt. czapek służbowych zimowych w ramach zamówienia opcjonalnego 18.04.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
46/BŁiI/19/AK/PMP Zakup urządzeń kryptograficznych dla Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych (PSTDN) pełna treść ogłoszenia
59/Cut/19/TJ/FBW poniżej 144.000 euro 38632000-4 Dostawa noktowizorów w ramach realizacji projektu nr PL/2018/PR/0059 01.04.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
48/Ckt/19/TJ powyżej 144.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa półbutów służbowych 24.04.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
53/BF/19/MR/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarsko-gastronomicznych dla uczestników szkolenia w ramach projektu nr PL/2018/PR/0054 pod nazwą „Szkolenie z obsługi oprogramowania ArcGIS dla analityków kryminalnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 08.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
18/BŁiI/19/MR/FBW poniżej 144.000 euro 30214000-2, 30231300-0, 48760000-3 Zakup 4 stacji roboczych w ramach projektu PL/2017/PR/0008 09.04.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
45/Ckt/19/MR poniżej 144.000 euro 18331000-5 Produkcja i dostawa 10 000 szt. półgolfów w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 3 500 szt. półgolfów w zamówieniu opcjonalnym 29.03.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
343/BŁiI/18/UM/FBW poniżej 144.000 euro 48461000-7 Zakup licencji na oprogramowanie do analizy geoprzestrzennej oraz licencji rozszerzeń funkcjonalności oprogramowania w ramach projektu PL/2017/PR/0010 pełna treść ogłoszenia
246/BŁiI/18/KK powyżej 144.000 euro 72253200 Zakup usługi wsparcia utrzymaniowego dla systemów: SWD, SA SWD, KSIP, SA KSIP, SNP (PSI, OBOZI, KCIK, SA KCIK), SPP, PPU z gwarantowanym czasem naprawy pełna treść ogłoszenia
34/BŁiI/19/MR poniżej 144.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej Ericsson MD110 04.03.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
23/Ckt/19/TJ/PMP poniżej 144.000 euro 39000000-2 , 39110000-6 Zawarcie umowy ramowej na dostawę krzeseł i foteli biurowych oraz innych mebli tapicerowanych w ramach dwóch części 05.03.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja