Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
201/BF/18/ESz poniżej 144.000 euro 22462000-6 Dostawa materiałów promocyjnych (kubki ceramiczne, pendrive, smycze oraz długopisy i ołówki) 07.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
175/Cir/18/UM poniżej 5.548.000 euro 71000000-8 Dostosowanie obiektu KGP przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie do potrzeb użytkownika 31.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
183/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas szkolenia organizowanego przez Komendę Główna Policji w dniach 17-21 września 2018 r. 16.07.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
176/Ckt/18/JSz poniżej 144.000 euro 18410000-6 Produkcja i dostawa 416 kpl. mundurów letnich w kamuflażu typu „MULTICAM 17.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
140/Ctr/18/AK/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa 30 sztuk pojazdów typu kombi van w policyjnej wersji oznakowanej oraz 5 sztuk w zamówieniu opcjonalnym 09.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
172/BF/18/ESz powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników szkolenia realizowanego w dniach 19-21 września lub 26-28 września 2018 r. 11.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
177/BF/18/JSz 55520000-1 Świadczenie usługi cateringowej w dniu 24 lipca 2018 r. 06.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
158/BF/18/AP/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług gastronomicznych i hotelarskich w ramach projektu z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Wdrożenie Systemu Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP 28.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
157/BF/18/KK powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich i gastronomicznych na potrzeby Komendy Głównej Policji w terminie 19-24 lipca 2018 r. 26.06.2018 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
83/Cut/18/KK 50211300 Wykonanie prac ponadzakresowych po weryfikacji stanu technicznego śmigłowca MI-8T zgodnie z umową 243/BLP/160/Cut/17/TJ pełna treść ogłoszenia
118/Ckt/18/MR poniżej 144.000 euro 30191400-8 Zawarcie umowy ramowej na dostawę niszczarek 21.06.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
107/Ctr/18/ESz powyżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup pojazdów nieoznakowanych 4x4 w ilości 2 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 sztuki w zamówieniu opcjonalnym 17.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
106/Ctr/18/AK powyżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup pojazdów nieoznakowanych kombivan w ilości 3 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 2 sztuk w zamówieniu opcjonalnym 17.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
128/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 10-12 października 2018 12.06.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
130/BF/18/TG 80533100-0 Zakup usługi szkoleń certyfikowanych w zakresie merytorycznym Network Design and Architecture Bootcamp (CNDABC) 11.06.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
33/Cir/18/RG poniżej 144.000 euro 50324100-3 Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów dozoru telewizyjnego CCTV w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie. 11.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
122/BF/18/JSz 80533100-0 Zakup szkoleń informatycznych dla inżynierów Operatora OST112 z zakresu operatorskiego zastosowania i rozwiązań posiadanych urządzeń F5 Networks w ramach ścieżki Service Provider 05.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
123/BF/18/KK powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby Komendy Głównej Policji w terminie 11-13 czerwca 2018 r. 28.05.2018 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
121/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby dwóch edycji warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Policję 30.05.2018 godz:09:30 pełna treść ogłoszenia
127/BF/18/JSz powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas warsztatów profilaktyki stresu organizowanych przez Komendę Główną Policji w ramach 2 zadań 23.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
74/Cir/18/KK poniżej 5.548.000 euro 45231400-9 Wykonanie remontu linii kablowych oświetlenia terenu obiektów KGP położonych w Warszawie przy ul. Taborowej 33c oraz Wiśniowej 58 07.06.2018 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
112/BF/18/EZ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich i gastronomicznych dla uczestników delegacji zagranicznej w Polsce 16.05.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
84/Cag/18/TG poniżej 144.000 euro 39830000-9, 39831300-9, 39831000-6, 39514200-0, 33711900-6, 33760000-5, 18930000-7 Dostawa środków czystości, papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków foliowych na odpady 22.05.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
110/BF/18/UM powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby Komendy Głównej Policji w ramach 2 zadań 14.05.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
111/BF/18/MR/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych dla uczestników szkolenia w ramach projektu pn. „Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych” nr PL/2017/PR/0010, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 15.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
92/Ckt/18/ESz poniżej 144.000 euro 39000000-2 Zakup mebli, regałów, zabudów meblowych 17.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
97/Ckt/18/MR powyżej 144.000 euro 18332000-5 Produkcja i dostawa koszul służbowych letnich 11.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
96/Ckt/18/MR powyżej 144.000 euro 18332000-5 Produkcja i dostawa koszul służbowych 6.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
89/BF/18/JSz poniżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas warsztatów profilaktyki stresu organizowanych przez Komendę Główną Policji w ramach 2 zadań 08.05.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
108/BF/18/JSz powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby odprawy szkoleniowej organizowanej przez KGP w terminie 23-25 maja 2018 r. 07.05.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony