Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
149/Cut/17/MG powyżej 135.000 euro 35330000 Dostawa naboju pistoletowego kal. 9x18 mm Makarow z pociskiem FMJ w ilości 500.000 szt.. pełna treść ogłoszenia
188/BŁiI/17/JSz/FBW poniżej 135.000 euro 72000000-5 Zakup serwera Haszy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu PL/2017/PR/0008 – Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą 03.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
200/BF/17/JSz 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników odprawy słuzbowej organizowanej przez KGP w dniach 04-06 października 2017 r. na terenie woj. pomorskiego 20.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
196/BF/17/EZ 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla KGP realizowanych w ramach dwóch części 15.09.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
198/BF/17/RG 55120000-7; 55300000-3 Wykonanie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas spotkania organizowanego przez Policję w dniach 18-19 października 2017 r. w Warszawie 15.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
107/BŁiI/17/ŁW powyżej 135.000 euro 72253200 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego aplikacji Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej "AFIS" MetaMorpho firmy Safran Identity & Security pełna treść ogłoszenia
194/BF/17/TJ/FBW 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby międzynarodowego seminarium uzgodnieniowego, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach projektu pn. "Obserwacja Transgraniczna" nr PL/2017/PR/0013 13.09.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
169/BF/17/EJ poniżej 135.000 euro 22462000-6 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP 07.09.2017 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
187/BF/17/JSz 55120000-7; 55300000-3 Wykonanie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez KGP 06.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
186/BF/17/DG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych podczas spotkania organizowanego przez Policję w ramach 2 zadań: zadanie 1 w dniach 25-28.09.2017 r. i zadanie 2 w dniach 20-22.09.2017 r 06.09.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
190/BF/17/EJ/FBW 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej oraz konferencyjnej podczas warsztatów organizowanych przez Komendę Główną Policji w ramach grupy ATLAS 01.09.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
153/BŁiI/17/TJ/FBW poniżej 135.000 euro 30213100-6, 30232100-5, 38652100-1, 38653400-1, 30213200-7, 32322000-6, 30213000-5, 30214000-2, 30231300-0, 30234000-8, 30216110-0. Zakup sprzętu biurowego 07.09.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
162/Cut/17/RG poniżej 135.000 euro 38433000-9 Zakup 1 szt. przenośnego wykrywacza i detektora substancji chemicznych i materiałów wybuchowych 29.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
166/Cut/17/RG poniżej 135.000 euro 66516200-2 Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka Zamawiającego, związana z posiadaniem i eksploatacją policyjnych śmogłowców 30.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
167/BŁiI/17/JSz/FBW poniżej 135.000 euro 48328000-3 Zakup oprogramowania do stacji roboczych wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektu PL/2017/PR/0008 - Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą 25.08.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
137/BŁiI/17/ŁW poniżej 135.000 euro 50312320-4 Wykonanie usługi naprawy 5 szt. szyfratorów transmisji telekopiowej OMNISEC-520 pełna treść ogłoszenia
163/BF/17/AP 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych w ramach 2 zadań: Zadania nr 1 – zakupu usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez Sekcję Ochrony Pracy KGP, Zadania nr 2 – zakupu usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników sesji szkoleniowo – egzaminacyjnej połączonej z kontrolą wiadomości teoretycznych dla członków personelu lotniczego Lotnictwa Policji. 11.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
148/BF/17/MR 55120000-7 Wykonanie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych w podziale na dwa zadania 4.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
152/BŁiI/17/MR poniżej 135.000 euro 32236000-6; Zakup radiotelefonów cyfrowych DMR 18.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
146/BF/17/EZ 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy, organizowanej w dniach 27-29 września 2017 r. przez Biuro Łączności i Informatyki KGP 28.07.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
147/Ctr/17/TJ poniżej 135.000 euro 34110000-3 Zakup 1 szt. samochodu osobowego nieoznakowanego typu SUV 02.08.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
95/BŁiI/17/MG powyżej 135.000 euro 50323000-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu komputerowego 21.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
140/BF/17/ŁW 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy szkoleniowej, organizowanej w dniach 19-22 września 2017 r. przez Biuro Kontroli KGP 17.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
139/BF/17/UM 80510000-2 Zadanie 1 - wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej szkolenie naziemne oraz trening z procedur awaryjnych na symulatorze lotów śmigłowca Mi-8/17 dla załóg lotniczych, Zadanie 2 - wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej szkolenie naziemne oraz trening z procedur awaryjnych na symulatorze lotów śmigłowca Bell-412 dla załóg lotniczych 25.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
131/BŁiI/17/MR poniżej 135.000 euro 72611000-6; 72253200-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu serwerowego KGP/KWP/KSP systemów wewnętrznych Policji wraz z asystą techniczną. 14.07.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
122/BF/17/RG 92622000-7, 55120000-7, 55300000-3 Organizacja biegu przełajowego na dystansie 5 km i 10 km, wraz z wykonaniem usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla uczestników przedsięwzięcia 13.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
127/BŁiI/17/JSz powyżej 135.000 euro 32428000-9; 32420000-3 „Modernizacja wybudowanej przez Policję infrastruktury dostępowej – dostawa urządzeń szkieletowych do węzłów sieci OST112 dla jednostek organizacyjnych Policji w Radomiu i Warszawie.” 10.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
126/Ckt/17/RG/PMP powyżej 135.000 euro 18143000-3 Produkcja i dostawa 1250 kompletów zestawów przeciwuderzeniowych 17.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
135/BF/17/ŁW 55300000-3; 55120000-7 Wykonanie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników warsztatów organizowanych przez Komendę Główną Policji 07.07.2017 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
123/Cir/17/JSz powyżej 135.000 euro 71000000-8 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „KGP Warszawa ul. Puławska 148/150 – kompleksowy remont pomieszczeń, korytarzy, klatek schodowych i instalacji wewnętrznych (c.o., c.w., wod-kan) 07.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia