Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
308/BF/19/ŁK poniżej 144.000 euro 30199750-2 Dostawa bonów świątecznych w formie kart przedpłacowych (karty prepaid) 06.12.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
263/Cut/19/KK powyżej 144.000 euro 50211300-0, 50212000-4 Wykonywanie prac ponadzakresowych po weryfikacji stanu technicznego śmigłowca Bell – 412HP zgodnie z umową 58/320/Cut/18/EJ pełna treść ogłoszenia
289/Ckt/19/AP 55300000-3 Przygotowywanie i dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników cywilnych KGP 27.11.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
290/BF/19/KK poniżej 144.000 euro 30199750-2 Zakup kuponów podarunkowych dla pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji oraz Biurze Spraw Wewnętrznych Policji 25.11.2019 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
280/BF/19/EB 55300000-3 Zakup usługi cateringowej dla 200 osób na dzień 08 listopada 2019 r. 29.10.2019 r. godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
260/Cut/19/AP poniżej 144.000 euro 35815100-1 Dostawa płyt balistycznych w ramach dwóch zadań 24.10.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
248/BŁiI/19/RG poniżej 144.000 euro 32570000-9 Zakup końcowych urządzeń dostępowych ze zdalnym sterowaniem poprzez sieć TCP/IP dla systemów łączności radiowej DMR i TETRA 15.10.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
227/Cut/19/KK powyżej 144.000 euro 18444000 Dostawa policyjnych kasków ochronnych z osłoną twarzy wraz z maską przeciwgazową pełno twarzową z filtropochłaniaczem w ilości 1377 kpl. (zamówienie podstawowe) oraz do 223 kpl. pełna treść ogłoszenia
245/Ctr/19/TJ/NFOŚiGW poniżej 144.000 euro 33124100-6, 38410000-2 Dostawa samochodowych urządzeń diagnostycznych przeznaczonych do badań technicznych pojazdów w policyjnych stacjach kontroli pojazdów w ramach dwóch części 24.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
223/BF/19/MR 85121200-5 Zakup usług specjalistycznych badań medycznych w dwóch zadaniach. 18.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
231/Cir/19/TJ poniżej 5.548.000 euro 45231100-6 Remont sieci zewnętrznej niskoparametrowej centralnego ogrzewania na terenie obiektu Komendy Głównej Policji położonym przy ul. Taborowej 33c w Warszawie 17.09.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
232/BF/19/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby spotkania organizowanego przez Komendę Główną Policji 04.09.2019 giodz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
224/BF/19/MR 80510000-2 Zakup usługi szkoleniowej pt. „Modernizacja systemu AAA sieci OST 112 i CSD w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112” . 09.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
222/Cut/19/AP powyżej 144.000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji kal. 5,56x45 mm w podziale na dwa zadania. 30.09.2019 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
211/Cut/19/RG poniżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji karabinowej kal. .308 Win w podziale na trzy zadania 10.09.2019 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
225/Cir/19/TJ poniżej 5.548.000 euro 45311200-2, 51212000-1, 45000000-7 Rozbudowa Systemów Zabezpieczeń Technicznych w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie 11.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
199/BŁiI/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 48800000-6 Dostawa urządzeń sieciowych do istniejącej infrastruktury sieciowej 25.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
212/Ctr/19/AP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa 14 sztuk pojazdów typu SUV lub crossover w policyjnej wersji nieoznakowany 18.09.2019 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
214/BŁiI/19/MR/FBW poniżej 144.000 euro 30214000-2; 30231300-0; 48760000-3 Zakup 4 stacji roboczych w ramach projektu PL/2017/PR/0008 30.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
215/Cut/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 38430000-8 Dostawa urządzeń stacjonarnych do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu z możliwością skorzystania z prawa opcji 27.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
209/Cut/19/MR/FBW poniżej 144.000 euro 24600000-0 Zakup - materiałów wybuchowych oraz systemów inicjujących w ramach projektu PL/2018/PR/0053. 05.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
200/BŁiI/19/ESz/PMP poniżej 144.000 euro 72230000-6, 48800000-6 Rozbudowa infrastruktury WAF F5 dla 2 (dwóch) ośrodków na okres minimum 36 miesięcy 02.09.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
217/BF/19/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby spotkania organizowanego przez Komendę Główną Policji 20.08.2019 godz. 14:00 pełna treść ogłoszenia
4/BŁiI/DT/19/AK Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego: Mapa czasu rzeczywistego SWD Policji – narzędzie do zarządzania danymi GIS. Budowa systemu umożliwiającego generowanie w czasie rzeczywistym wizualizacji gromadzonych przez Policję danych o wszystkich przestępstwach, wykroczeniach, interwencjach policyjnych oraz wypadkach i kolizjach. pełna treść ogłoszenia
189/Cir/19/EJ poniżej 144.000 euro 50324100-3 Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemu dozoru telewizyjnego CCTV w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie 20.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
187/BŁiI/19/RG/PMP poniżej 144.000 euro 72230000-6 Zakup subskrypcji dla posiadanego systemu autoryzacji dostępu do aplikacji FAVI 12.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
184/BŁiI/19/AP/PMP powyżej 144.000 euro 48000000-8 Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu monitoringu usług IT w systemach międzynarodowych. 30.08.2019 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
179/BŁiI/19/ESz/PMP poniżej 144.000 euro 32420000-3, 30200000-1, 32000000-3 Rozbudowa systemu dostępowego dla systemów międzynarodowych 09.08.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
168/BŁiI/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 48732000-8 Zakup oprogramowania do stanowisk informatyki śledczej na potrzeby laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji 19.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
173/BŁiI/19/DG/PMP poniżej 144.000 euro 48420000 - 8 Upgrade infrastruktury wirtualizacyjnej dla Centralnych Systemów Internetowych Policji 26.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja