Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
83/Cut/18/KK 50211300 Wykonanie prac ponadzakresowych po weryfikacji stanu technicznego śmigłowca MI-8T zgodnie z umową 243/BLP/160/Cut/17/TJ pełna treść ogłoszenia
128/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 10-12 października 2018 12.06.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
121/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby dwóch edycji warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Policję 30.05.2018 godz:09:30 pełna treść ogłoszenia
127/BF/18/JSz powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas warsztatów profilaktyki stresu organizowanych przez Komendę Główną Policji w ramach 2 zadań 23.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
111/BF/18/MR/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych dla uczestników szkolenia w ramach projektu pn. „Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych” nr PL/2017/PR/0010, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 15.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
92/Ckt/18/ESz poniżej 144.000 euro 39000000-2 Zakup mebli, regałów, zabudów meblowych 17.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
89/BF/18/JSz poniżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas warsztatów profilaktyki stresu organizowanych przez Komendę Główną Policji w ramach 2 zadań 08.05.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
108/BF/18/JSz powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby odprawy szkoleniowej organizowanej przez KGP w terminie 23-25 maja 2018 r. 07.05.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
94/BF/18/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich i gastronomicznych dla uczestników odprawy szkoleniowej organizowanej w dniach 5-8 czerwca 2018 r. 09.05.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
85/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 10-12 października 2018 r. 30.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
77/BF/18/TG 80533100-0 Zakup usługi szkoleń certyfikowanych w zakresie merytorycznym Network Design and Architecture Bootcamp (CNDABC) 24.04.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
80/Ckt/18/ESz poniżej 144.000 euro 18930000-7 Dostawa 140 sztuk worków marynarza 24.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
68/BF/18/EZ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla 43 członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP podczas 14 dniowych turnusów szkoleniowo - kondycyjnych 16.04.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
71/BF/18/EJ powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników szkolenia w dniach 23-26 kwietnia 2018 r. 11.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
53/BF/18/JSz powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby Komendy Głównej Policji w ramach 2 zadań 06.04.2018 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
59/BF/18/DG powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby realizacji szkolenia organizowanego w dniach 24 – 27 kwietnia 2018 r. 04.04.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
57/BF/18/EJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników szkolenia w ramach dwóch zadań 30.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
52/BF/18/KK powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na Komendy Głównej Policji w ramach dwóch zadań 29.03.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
46/BłiI/18/MP poniżej 144.000 euro 72320000-4 Zakup dostępu do bazy aktów prawnych Systemu Informacji Prawnej (Systemu) za pośrednictwem sieci Internet dla 260 stanowisk komputerowych w trybie jednoczesnego udostępnienia Systemu, świadczonego w okresie 24 miesięcy 03.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
51/BF/18/JSz 80533100-0 Zakup szkoleń informatycznych dla użytkowników Operatora OST112, realizowany w ramach trzech części 04.04.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
49/BF/18/ESz/FBW/ATLAS powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników forum SNIPER z Grupy ATLAS 20.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
48/BF/18/TJ poniżej 144.000 euro 22462000-6 Zawarcie umowy ramowej na dostawy materiałów promocyjnych dla Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji 23.03.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
45/Ckt/18/UM poniżej 144.000 euro 30192121-5, 30192125-3, 30237430-2, 30192110-5, 22816000-3, 30192800-9, 30199410-7, 30199500-5, 39540000-9, 22600000-6, 24910000-6, 30195900-1, 44424200-0, 44174000-0, 44174000-0, 30192170-3, 33772000-2, 22990000-6, 30197630-1 Zawarcie umowy ramowej określającej warunki współpracy z wykonawcami dostaw materiałów kancelaryjno-biurowych 23.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
47/Ckt/18/RG/FBW poniżej 144.000 euro 39294100 Zakup materiałów promocyjnych i szkoleniowych na potrzeby projektów realizowanych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 22.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
42/Ckt/18/ESz poniżej 144.000 euro 30197644-2 Dostawa papieru ksero 19.03.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
38/BF/18/AP 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy organizowanej przez Komendę Główną Policji w dniach 13-16 marca 2018 r. 06.03.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
36/BŁiI/18/AK/PMP poniżej 144.000 euro 48420000-8 Zakup licencji do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania EndPoint Security firmy Check Point Software Technologies wraz ze wsparciem producenta na okres 12 miesięcy 09.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
30/Ckt/18/MP powyżej 144.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa trzewików służbowych 09.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
31/BF/18/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez Policję w dniach 20 - 23 marca 2018 r. 06.03.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
34/BF/18/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników narady organizowanej przez Policję w dniach 12 - 14 marca 2018 r. 02.03.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony