Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
269/BŁiI/17/TJ/PMP poniżej 135.000 euro 30213000-5, 30231300-0 Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – zakup sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb analizy kryminalnej dla Centralnego Biura Śledczego Policji 07.12.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
278/BF/17/AP 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 12-15 grudnia 2017 r. 05.12.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
266/BF/17/AP 55120000-7 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 29 listopada - 01 grudnia 2017 roku przez Policję. 24.11.2017 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
265/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Komendę Główną Policji 20.11.2017 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
258/Ctr/17/EJ poniżej 135.000 euro 34121000-1 Dostawa 1 szt. autobusu o liczbie miejsc 19-23 łącznie z kierowcą 20.11.2017 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
260/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Komendę Główną Policji 15.11.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
256/Cut/17/UM poniżej 135.000 euro 35200000-4 Dostawa sprzętu wyważeniowego 15.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
250/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez Policję w dniach 20 - 24 listopada 2017 r. 03.11.2017 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
247/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy organizowanej przez KGP 03.11.2017 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
246/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych podczas konferencji organizowanej przez Komendę Główną Policji 31.10.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
220/BŁiI/17/MG/FBW poniżej 135.000 euro 32420000-3, 32424000-1 Dostawa urządzeń na potrzeby wdrożenia Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP 03.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
238/Cut/17/EZ poniżej 135.000 euro 50212000-4 Naprawa główna wentylatora 2-6351-00 ser. 3 nr fabr. 90079 06.11.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
223/BŁiI/17/RG poniżej 135.000 euro 48420000-8 Umożliwienie zarządzania 740 mobilnymi terminalami przewoźnymi za pomocą oprogramowania MDM posiadanego przez Zamawiającego 31.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
237/BŁiI/17/RG/PMP poniżej 135.000 euro 48420000-8 Dostawa subskrypcji na usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanych przez Zamawiającego Red Hat Enterprise Linux 03.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
241/BF/17/AP 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych podczas spotkania Komitetu Sterującego konsorcjum projektowego EUPST II, które zostanie zorganizowane w dniach 21-23 listopada 2017 roku w Krakowie 31.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
242/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników warsztatów szkoleniowych realizowanych w dniach 22 - 24 listopada 2017 roku przez KGP 27.10.2017 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
240/BF/17/AP 55120000-7 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników odprawy organizowanej przez Policję w dniach 21-24 listopada 2017 r. 26.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
217/BŁiI/17/AK poniżej 135.000 euro 32252000-4, 30213200-7 Zakup i dostawa telefonów i tabletów komórkowych na potrzeby biur Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centrum Usług Logistycznych 31.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
236/BF/17/RG 55120000-7 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby warsztatów szkoleniowych organizowanych przez KGP w ramach 2 zadań. 18.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
231/BF/17/ESz 8053120 Zakup usługi szkolenia specjalistycznego z obsługi i eksploatacji systemów zasilania TELZAS 18.10.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
228/BF/17/KK 55120000-7 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy organizowanej w dniach 15-17 listopada 2017 roku. 17.10.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
224/BF/17/ESz 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników odprawy służbowej organizowanej przez KGP w dniach 24-27 października 2017 r. 12.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
210/BŁiI/17/MR poniżej 135.000 euro 64214100-0 Zakup usługi telefonii satelitarnej 09.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
209/BF/17/DG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy szkoleniowej organizowanej przez KGP w dniach 17-19 października 2017 r 03.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
219/BŁiI/17/JSz/FBW poniżej 135.000 euro 48328000-3 Zakup oprogramowania do stacji roboczych wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektu PL/2017/PR/0008- Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą 06.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
214/Cut/17/EJ poniżej 135.000 euro 73110000-6 Przeprowadzenie badań balistycznych kamizelek i hełmów kuloodpornych oraz badań diagnostycznych środków minersko-zaporowych 09.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
199/Cir/17/UM poniżej 5.225.000 euro 45000000-7, 45311200-2, 45331220-4, 45331000-6, 45314300-4, 45312100-8, 32340000-8, 51212000-1 Remont kompleksu pomieszczeń sali generalskiej - KGP Warszawa ul. Puławska 148/150 09.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
149/Cut/17/MG powyżej 135.000 euro 35330000 Dostawa naboju pistoletowego kal. 9x18 mm Makarow z pociskiem FMJ w ilości 500.000 szt.. pełna treść ogłoszenia
205/BF/17/EJ 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników szkolenia „Walka z korupcją oraz przestępczością ekonomiczna jako istotny element budowy potencjału administracji publicznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej 2017, : zadanie nr 1- w dniach 09-12 października 2017 r., na terenie powiatu tatrzańskiego lub nowotarskiego, zadanie nr 2 - w dniach 13-17 listopada 2017 r., na terenie miasta stołecznego Warszawy 25.09.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
188/BŁiI/17/JSz/FBW poniżej 135.000 euro 72000000-5 Zakup serwera Haszy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu PL/2017/PR/0008 – Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą 03.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia