Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
105/BF/17/EZ 80533100-0 Zakup szkoleń informatycznych 12.06.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
93/BŁiI/17/AK poniżej 135.000 euro 72268000-1, 48761000-0, 32424000-1, 32420000-3, 30213100-6, 30232110-8 Dzierżawa sprzętu oraz wyposażenia Akademii Sieciowej Cisco CCNA 14.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
108/Ckt/17/MG poniżej 135.000 euro 35811200-4 Produkcja i dostawa 1 365 kpl. mundurów ćwiczebnych 24.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
94/BŁiI/17/AK/PMP powyżej 135.000 euro 30213500-0 Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych 29.06.2017 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
90/BŁiI/17/RG powyżej 135.000 euro 72253000-3 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla systemów I-24/7, AFIS, FAVI, CODIS, FP, DAKTYL, KSI, CSI i pozostałego sprzętu przez okres 24 miesięcy 22.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
35/Cut/17/AK/PMP powyżej 135.000 euro 35815000-0 Zakup 6 kompletów kombinezonów dla pirotechnika ciężkich 30.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
100/Ctr/17/EZ/PMP powyżej 135.000 euro 34110000-1 Dostawa 14 szt. pojazdów typu pickup w wersji nieoznakowany i dostawa 14 szt. pojazdów terenowych w wersji nieoznakowany 21.06.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
62/BŁiI/17/MR/PMP powyżej 135.000 euro 48820000-2, 30211000-1, 30233141-1 Modernizacja centralnych systemów informatycznych Policji z wykorzystaniem nowych technologii serwerowych, macierzowych, aplikacyjnych - zakup serwerów przestrzeni dyskowych i stacji zarządzających 23.06.2017 godz. 08:30 pełna treść ogłoszenia
101/Cir/17/RG poniżej 135.000 euro 50000000-5, 50531300-9, 50511000-0 Świadczenie serwisu pogwarancyjnego i wykonanie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynkach KGP w Warszawie 22.05.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
66/BŁiI/17/UM/PMP powyżej 135.000 euro 48219000-6; 32420000-3; 48821000-9 Dostawa urządzeń i oprogramowania wraz z wdrożeniem na potrzeby rozbudowy, modernizacji i podniesienia bezpieczeństwa sieci LAN policyjnych ośrodków przetwarzania danych 28.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
97/BŁiI/17/UM/PMP powyżej 135.000 euro 30213000-5; 30231300-0 Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów stacjonarnych 28.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
96/Ctr/17/JSz/PMP powyżej 135.000 euro 34114200-1 Zakup pojazdów nieoznakowanych typu furgon w ramach 2 zadań 21.06.2017 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
59/BŁiI/17/JSz/PMP powyżej 135.000 euro 30213000-5; 30231300-0 Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych - zakup sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb analizy kryminalnej dla Centralnego Biura Śledczego Policji 07.07.2017 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
18/Cut/17/DG/PMP powyżej 135.000 euro 35200000-6 Zakup paralizatorów elektrycznych nowej generacji z dwoma gniazdami na kartridż oraz kartridży w ramach 2 zadań 05.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
64/Cut/17/MG/PMP poniżej 135.000 euro 32200000-5 Dostawa stacjonarnego odbiornika sygnału z systemów obserwacji lotniczej 22.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
86/Cut/17/ŁW powyżej 135.000 euro 35331300 Dostawa granatów 19.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
89/Ckt/17/MG poniżej 135.000 euro 35811200-4 Produkcja i dostawa 1 365 kpl. mundurów ćwiczebnych. 5.05.2017 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
83/Ckt/17/KK poniżej 135.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa 220 szt. toreb transportowych 11.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
88/Ckt/17/JSz poniżej 135.000 euro 4442130000-0 Dostawa szaf metalowych w ramach 2 zadań 05.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
28/BŁiI/17/ŁW powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego oprogramowania i aplikacji wchodzących w skład Centralnego Systemu Dostępowego oraz zakup puli 100 osobogodzin wsparcia projektowo-programistycznego na modernizację oprogramowania dedykowanego CSD pełna treść ogłoszenia
84/Cag/17/KK poniżej 135.000 euro 39830000-9, 39831300-9, 39831000-6, 39514200-3, 33711900-6, 33760000-5, 18930000-7, 42999300-8 Dostawa środków czystości, papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków foliowych na odpady, worków i akcesoria do odkurzaczy 11.05.2017 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
91/BF/17/RG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla uczestników warsztatów szkoleniowych w dniach 7-9 czerwca 2017 roku 27.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
81/BŁiI/17/MR poniżej 135.000 euro 50330000-7 Serwis pogwarancyjny 17 central telefonicznych HICOM 08.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
79/BŁiI/17/MR powyżej 135.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego central telefonicznych DGT 31.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
80/BŁiI/17/AK poniżej 135.000 euro 72253 Serwis pogwarancyjny FAVI (Forensic Aid for Vehicle Identifivation) 04.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
92/BF/17/MR 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby warsztatów szkoleniowych organizowanych w dniach 22-24 maja 2017 roku 28.04.2017 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
71/Cut/17/AK powyżej 135.000 euro 09131100-7, FB01-7, FB03-3, FB13-3, DA23-0 Dostawa w roku 2017 paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 w ilości 200.000 kg 26.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
58/Ctr/17/ŁW poniżej 135.000 euro 34521300-8 Dostawa 3 szt. łodzi kat. R-3 27.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
63/Cut/17/DG powyżej 135.000 euro 34923000-3 Zakup 400 szt. laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu 05.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
72/Ckt/17/DG powyżej 135.000 euro 1823400-8 Produkcja i dostawa 4 000 szt. spodni służbowych zimowych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 000 szt. spodni służbowych zimowych w zamówieniu opcjonalnym 18.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia