Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
204/Cut/17/DG/PMP powyżej 135.000 euro 34711200-6 Dostawa 8 szt. bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w ramach zamówienia podstawowego i do 2 szt. bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w ramach zamówienia opcjonalnego. 05.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
149/Cut/17/MG powyżej 135.000 euro 35330000 Dostawa naboju pistoletowego kal. 9x18 mm Makarow z pociskiem FMJ w ilości 500.000 szt.. pełna treść ogłoszenia
205/BF/17/EJ 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników szkolenia „Walka z korupcją oraz przestępczością ekonomiczna jako istotny element budowy potencjału administracji publicznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej 2017, : zadanie nr 1- w dniach 09-12 października 2017 r., na terenie powiatu tatrzańskiego lub nowotarskiego, zadanie nr 2 - w dniach 13-17 listopada 2017 r., na terenie miasta stołecznego Warszawy 25.09.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
188/BŁiI/17/JSz/FBW poniżej 135.000 euro 72000000-5 Zakup serwera Haszy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu PL/2017/PR/0008 – Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą 03.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
154/BŁiI/17/TJ/FBW powyżej 135.000 euro 30213500-0, 30213200-7, 30213100-6, 48420000-8 Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych oraz licencji MDM (Zadanie nr 1) oraz sprzętu komputerowego (Zadanie nr 2) 31.10.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
192/Cir/17/UM poniżej 5.225.000 euro 45000000-7, 45311200-2, 51212000-1 Modernizacja kontroli dostępu w obiektach KGP przy ul. Wiśniowej 58, Taborowej 33B, Taborowej 33C i Puławskiej 148/150 w Warszawie 05.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
185/BF/17/EZ 85121000-3 Zakup specjalistycznych usług medycznych w zakresie badań personelu lotniczego KGP w latach 2018-2019 22.09.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
191/BŁiI/17/EJ powyżej 135.000 euro 72611000-6, 72260000-5, 48517000-5 Zakup wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania HP Data Protector 23.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
200/BF/17/JSz 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników odprawy słuzbowej organizowanej przez KGP w dniach 04-06 października 2017 r. na terenie woj. pomorskiego 20.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
193/BF/17/EJ 55120000-7, 55300000-3 zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez Sekcję Ochrony Pracy Biura Kontroli KGP 19.09.2017 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
196/BF/17/EZ 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla KGP realizowanych w ramach dwóch części 15.09.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
182/Ctr/17/UM powyżej 135.000 euro 66516100 Objęcie ochroną ubezpieczeniową pojazdów od odpowiedzialności cywilnej OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jednostek resortu spraw wewnętrznych i administracji 17.10.2017 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
198/BF/17/RG 55120000-7; 55300000-3 Wykonanie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas spotkania organizowanego przez Policję w dniach 18-19 października 2017 r. w Warszawie 15.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
107/BŁiI/17/ŁW powyżej 135.000 euro 72253200 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego aplikacji Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej "AFIS" MetaMorpho firmy Safran Identity & Security pełna treść ogłoszenia
194/BF/17/TJ/FBW 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby międzynarodowego seminarium uzgodnieniowego, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach projektu pn. "Obserwacja Transgraniczna" nr PL/2017/PR/0013 13.09.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
50/Cut/17/TJ/PMP powyżej 135.000 euro 38636000-2, 32333000-6, 30233000-1, 30231300-0, 32260000-3, 80511000-9, 50210000-0 Zakup i montaż Systemu Obserwacji Lotniczej na śmigłowcu Bell-412 11.10.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
171/Ckt/17/UM powyżej 135.000 euro 18443000-6 Produkcja i dostawa czapek ćwiczebnych - furażerek w ramach 2 zadań 02.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
170/Ckt/17/EJ powyżej 135.000 euro 35811200-4 Produkcja i dostawa mundurów ćwiczebnych nowego wzoru w ramach 2 zadań 02.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
180/BŁiI/17/DG poniżej 135.000 euro 48821000-9, 48900000-7, 30200000-1, 30231300-0 Zakup systemu diagnostyczno-monitorującego sieci LAN 19.09.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
189/Ctr/17/DG powyżej 135.000 euro 34110000-3 Zakupu 36 szt. pojazdów nieznakowanych typu SUV lub crossover – 5d (+ 5 w prawie opcji) 18.09.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
169/BF/17/EJ poniżej 135.000 euro 22462000-6 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP 07.09.2017 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
187/BF/17/JSz 55120000-7; 55300000-3 Wykonanie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez KGP 06.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
186/BF/17/DG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych podczas spotkania organizowanego przez Policję w ramach 2 zadań: zadanie 1 w dniach 25-28.09.2017 r. i zadanie 2 w dniach 20-22.09.2017 r 06.09.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
181/BF/17/AK 55270000-3; 55120000-7 Wykonanie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas szkolenia organizowanego przez Centralne Biuro Śledcze Policji 06.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
190/BF/17/EJ/FBW 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej oraz konferencyjnej podczas warsztatów organizowanych przez Komendę Główną Policji w ramach grupy ATLAS 01.09.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
158/BŁiI/17/KK/PMP powyżej 135.000 euro 48000 Zakup modułu do przetwarzania plików NIST na potrzeby projektu SIS II w AFIS 03.10.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
184/BF/17/EZ 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych realizowanych w ramach dwóch części 31.08.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
178/BF/17/DG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas spotkania organizowanego przez Policję w dniach 17-19 października 2017 r. 30.08.2017 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
174/Ckt/17/UM poniżej 135.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa 210 szt. kurtek zimowych 04.09.2017 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
153/BŁiI/17/TJ/FBW poniżej 135.000 euro 30213100-6, 30232100-5, 38652100-1, 38653400-1, 30213200-7, 32322000-6, 30213000-5, 30214000-2, 30231300-0, 30234000-8, 30216110-0. Zakup sprzętu biurowego 07.09.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia