Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
306/BF/19/RG 80510000-2 Zakup usługi szkoleniowej – programowanie w języku Python od podstaw 05.12.2019 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
304/Cut/19/TJ/PMP poniżej 144.000 euro 35813000-6 Dostawa hełmów odłamko- i kuloodpornych typu ACH lub MICH w wersji "high-cut" z adapterem do montażu noktowizji 02.12.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
300/BF/19/ESz 55300000-3 Zakup usług cateringowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia w podziale na dwa zadania 28.11.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
292/BF/19/TJ 85147000-1 Realizacja w 2020 roku usług medycznych – badań, szczepień i innych usług na rzecz członków kontyngentów policyjnych, wydawania zaświadczeń lekarskich i innych dokumentów 02.12.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
291/Ckt/19/TJ powyżej 144.000 euro 18931100-5 Dostawa 1 000 szt. plecaków 29.11.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
276/BF/19/DG/FBW poniżej 144.000 euro 70220000-9, 55120000-7, 55300000-3 Najem strzelnicy dla funkcjonariuszy Policji na potrzeby realizacji szkolenia praktycznego z zakresu strzelectwa sportowego „Karabin” wraz z zapewnieniem wyżywienia i zakwaterowania 15.11.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
273/BF/19/AK/FBW 55300000-3, 55520000-1 Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu nr PL/2018/PR/0063 pn. Kompleksowe studia podyplomowe i zaawansowane szkolenia z informatyki śledczej, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 15.11.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
267/BŁiI/19/MR powyżej 144.000 euro 48210000-3 Zakup licencji subskrypcyjnych rozwiązań security w CSD w ramach zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112. 8.11.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
261/BF/19/DG/FBW poniżej 144.000 euro 70220000-9 Najem osi strzeleckich wraz z urządzeniami na 2019/2020 rok 24.10.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
264/BŁiI/19/ŁK/PMP poniżej 144.000 euro 30233141-1 Zakup półek dyskowych dla macierzy HPE MSA 2040 23.10.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
265/Ctr/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa 25 szt. pojazdów typu kombi van w policyjnej wersji oznakowany 28.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
255/Cut/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 35321000-0 Zakup broni strzeleckiej w ramach czterech części 30.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
252/Cut/19/ŁK poniżej 144.000 euro 73110000-6 Przeprowadzenie badań osłon balistycznych oraz środków minersko-pirotechnicznych w 3 częściach 15.10.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
205/BF/19/RG poniżej 750.000 euro 80533100-0 Zakup usługi szkoleniowej z zakresu modernizacji i wdrożenia nowego środowiska PKI dla GETVPN w sieci OST112 04.10.2019 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
244/BŁiI/19/ŁK/PMP poniżej 144.000 euro 48000000-8 Zakup subskrypcji dla posiadanego systemu autoryzacji dostępu do aplikacji FAVI 27.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
250/Cir/19/AK/POIiŚ/PMP poniżej 144.000 euro 71320000-7, 71220000-6 Opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy budynków wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów z uwzględnieniem zaleceń audytu energetycznego i audytu oświetlenia na terenie przy ulicy Iwickiej 14 w Warszawie: Zadanie I: budynek A, Zadanie II: budynek D 14.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
238/BF/19/ŁK powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby organizacji szkolenia w dniach 09-11 października 2019 r. 23.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
241/BŁiI/19/ESz/PMP poniżej 144.000 euro 32420000-3, 30200000-1, 32000000-3 Rozbudowa systemu dostępowego dla systemów międzynarodowych 27.09.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
228/BF/19/DG poniżej 144.000 euro 79320000-3 Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji 25.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
207/BF/19/MR powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej na potrzeby organizacji szkolenia organizowanego w dniach 02 – 04 października 2019 r. 26.08.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
213/BF/19/DG/FBW poniżej 750.000 euro 80000000-4 Zakup szkoleń w trzech zadaniach w ramach projektu FBW nr PL/2018/PR/0050 z zakresu odwróconego wektora działania 23.08.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
195/Cut/19/AP poniżej 144.000 euro 66516200-2 Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka Zamawiającego, związana z posiadaniem i eksploatacją policyjnych śmigłowców 14.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
130/BŁiI/19/KK powyżej 144.000 euro 48420000-8 Zawarcie umowy ramowej na zakup licencji oprogramowania do Systemu Zarządzania i Monitorowania UC (Unified Communications) na potrzeby Systemu Zintegrowanej Komunikacji OST112. 01.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
128/BŁiI/19/AP/HERCULE powyżej 144.000 euro 48461000-7; 80533100-0 Wdrożenie narzędzia IT do analizy dużych ilości danych przechowywanych na narzędziach elektronicznych” realizowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Hercule III 2014 - 2020 01.08.2019 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
149/BF/19/RG/FBW 80533100-0 Zakup szkoleń w ramach projektu realizowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego pn. Modernizacja Platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS) w podziale na 6 zadań 09.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
137/Ckt/19/ESz powyżej 144.000 euro 18235300-8 Produkcja i dostawa 4 500 sztuk swetrów 25.06.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
96/BF/19/AK/FBW 80533100-0 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Kompleksowe studia podyplomowe i zaawansowane szkolenia z informatyki śledczej" współfinansowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr projektu PL/2018/PR/0063 24.06.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
113/BF/19/ESz 55320000-9; 55321000-6; 55521200-0 Świadczenie usługi cateringowej w dniu 18 czerwca 2019 roku 28.05.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
102/BŁiI/19/AP powyżej 144.000 euro 32420000-3 Modernizacja urządzeń szkieletowych sieci OST112 w węzłach OSTD w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 08.07.2019 godz. 9:50 pełna treść ogłoszenia
88/Cut/19/ESz powyżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji specjalnej kal. 12 07.06.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja