Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
263/BF/18/AP/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Świadczenie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników IV spotkania Grupy Sterującej CARIN, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach projektu pn. „CARIN” nr ISFP-2016-AG-EBA-CARIN, organizowanego przez Komendę Główną Policji 15.10.2018 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
269/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby odprawy szkoleniowej organizowanej w dniach 27 – 30 listopada 2018 r. 16.10.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
266/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników szkolenia organizowanego przez Centralne Biuro Śledcze Policji w dniach 24-26 października 2018 r. 12.10.2018 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
265/Ctr/18/JSz/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1; 34144000-8 Zakup 23 szt pojazdów nieoznakowanych typu furgon 8 osobowego o wzmocnionych parametrach technicznych 15.10.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
268/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla 22-osobowej grupy uczestników szkolenia panelowego organizowanego przez Centralne Biuro Śledcze Policji w dniach 24 – 26 października 2018 r. 09.10.2018 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
267/Ckt/18/TJ powyżej 144.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 5 000 szt. spodni służbowych letnich do trzewików 12.10.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
259/Ctr/18/ESz powyżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup pojazdów nieoznakowanych 4x4 w ilości 2 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 sztuki w zamówieniu opcjonalnym 17.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
262/Cut/18/ESz poniżej 144.000 euro 18925200-1 Dostawa kabur i ładownic na magazynek (pojedynczych) do 9x19 mm pistoletu samopowtarzalnego REX Zero1 CP (Compact) Policja w ilości 965 kpl. 12.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
256/Cut/18/UM poniżej 144.000 euro 35351100-1 Dostawa pistoletów samopowtarzalnych kal. 9x19 mm Parabellum 08.10.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
252/Cut/18/EZ/FBW poniżej 144.000 euro 38110000-9, 38110000-9, 38632000-4, 38651600-9 Zakup i dostawa sprzętu uzbrojenia i techniki policyjnej w ramach projektu nr PL/2018/PR/0059 pn. "Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 03.10.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
253/Cir/18/JSz poniżej 144.000 euro 50324100-3 Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów kontroli dostępu SKD i systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie 01.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
247/Ckt/18/MR poniżej 144.000 euro 18820000-3 Dostawa 794 par butów sportowych do biegania 19.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
242/BF/18/DG poniżej 144.000 euro 79320000-3 Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji 26.09.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
250/BF/18/MR/FBW 55300000-3 Zakup usług cateringowych (bufet kawowy oraz obiad) dla 32 osób podczas szkoleń ogólnych w ramach projektu z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP” w podziale na 6 zadań 14.09.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
240/Cir/18/UM poniżej 5.548.000 euro 45453000-7, 45321000-3, 45410000-4, 45442100-8, 45430000-0, 45421000-4 Wykonanie napraw w pomieszczeniach budynku 7C przy ul. Włochowskiej 25/33 w Warszawie z uwzględnieniem decyzji Sanepid nr 3/18 20.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
212/BŁiI/18/AP/PMP powyżej 144.000 euro 48800000-6, 30231100-8, 30233000-1 Dostawa środowiska do dostępu do Systemu Poszukiwawczego Policji poza granicami kraju. 09.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
230/BF/18/ESz poniżej 144.000 euro 22462000-6 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP 07.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
229/BF/18/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, konferencyjnych i gastronomicznych dla uczestników odprawy szkoleniowej organizowanej w dniach 23-26 października 2018 r. 10.09.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
232/Ckt/18/DG poniżej 144.000 euro 18410000-6 Produkcja i dostawa 416 kpl. mundurów letnich w kamuflażu typu „MULTICAM” 10.09.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
199/BŁiI/18/EJ/PMP powyżej 144.000 euro 30213500-0, 30213200-7, 30213100-6, 48420000-8 Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych oraz licencji MDM - umowa ramowa 04.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
225/BŁiI/18/MR powyżej 144.000 euro 72253200-5 Świadczenie usługi wsparcia Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów Elektronicznych ZSODE (Lotus) w trybie SLA, zwanego dalej „ZSODE (Lotus)” 02.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
219/Ctr/18/TG poniżej 144.000 euro 39522530-1, 34220000-5, 31000000-6, 39000000-2 Zakup namiotów pneumatycznych z wyposażeniem 03.09.2018 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
224/BŁiI/18/AK/PMP powyżej 144.000 euro 32550000-3, 32232000-8 Zawarcie umowy ramowej na modernizację stacjonarnej telefonii resortowej opartej na IP 05.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
192/Ckt/18/EZ powyżej 144.000 euro 35812200-1 Produkcja i dostawa 960 szt. kombinezonów AT z tkaniny trudnopalnej 27.08.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
193/Ckt/18/EZ/FBW poniżej 144.000 euro 39294100-0 Zakup materiałów promocyjnych i szkoleniowych na potrzeby projektu realizowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Wprowadzenie w Policji Elektronicznej Rejestracji Śladów i Przedmiotów" 17.08.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
208/Cut/18/RG poniżej 144.000 euro 35341000-6 Dostawa części zamiennych do broni palnej 28.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
155/Cut/18/KK 38651600-9 "Dostawa przystawki termowizyjnej do karabinu snajperskiego w liczbie 5 kpl." prowadzonego na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U. z 2018 r. poz. 319) 10.08.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
165/Cut/18/MP/FBW powyżej 144.000 euro 35200000-6 Dostawa mobilnego systemu wizualizacji przestrzennej 21.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
189/BŁiI/18/AK/PMP powyżej 144.000 euro 48730000-4; 48821000-9 Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa teleinformatycznego typu SIEM (Security Information and Event Management). 27.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
200/Cut/18/MP/PMP powyżej 144.000 euro 34711500-9 Dostawa 3 szt. śmigłowców jednosilnikowych 05.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony