Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
224/BF/17/ESz 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników odprawy służbowej organizowanej przez KGP w dniach 24-27 października 2017 r. 12.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
218/Ckt/17/RG/FBW poniżej 135.000 euro 39294100 Zakup materiałów promocyjnych i szkoleniowych na potrzeby projektów realizowanych z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 10.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
210/BŁiI/17/MR poniżej 135.000 euro 64214100-0 Zakup usługi telefonii satelitarnej 09.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
209/BF/17/DG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy szkoleniowej organizowanej przez KGP w dniach 17-19 października 2017 r 03.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
219/BŁiI/17/JSz/FBW poniżej 135.000 euro 48328000-3 Zakup oprogramowania do stacji roboczych wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektu PL/2017/PR/0008- Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą 06.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
214/Cut/17/EJ poniżej 135.000 euro 73110000-6 Przeprowadzenie badań balistycznych kamizelek i hełmów kuloodpornych oraz badań diagnostycznych środków minersko-zaporowych 09.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
203/BŁiI/17/DG/FBW poniżej 135.000 euro 35712000-8 Zakup 6 zestawów specjalistycznych wielofunkcyjnych telefonów specjalnych” w ramach projektu PL/2017/PR/0009 – Usprawnienie pracy zespołu negocjacyjnego w sytuacjach kryzysowych 09.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
205/BF/17/EJ 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników szkolenia „Walka z korupcją oraz przestępczością ekonomiczna jako istotny element budowy potencjału administracji publicznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej 2017, : zadanie nr 1- w dniach 09-12 października 2017 r., na terenie powiatu tatrzańskiego lub nowotarskiego, zadanie nr 2 - w dniach 13-17 listopada 2017 r., na terenie miasta stołecznego Warszawy 25.09.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
192/Cir/17/UM poniżej 5.225.000 euro 45000000-7, 45311200-2, 51212000-1 Modernizacja kontroli dostępu w obiektach KGP przy ul. Wiśniowej 58, Taborowej 33B, Taborowej 33C i Puławskiej 148/150 w Warszawie 05.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
180/BŁiI/17/DG poniżej 135.000 euro 48821000-9, 48900000-7, 30200000-1, 30231300-0 Zakup systemu diagnostyczno-monitorującego sieci LAN 19.09.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
189/Ctr/17/DG powyżej 135.000 euro 34110000-3 Zakupu 36 szt. pojazdów nieznakowanych typu SUV lub crossover – 5d (+ 5 w prawie opcji) 18.09.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
181/BF/17/AK 55270000-3; 55120000-7 Wykonanie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas szkolenia organizowanego przez Centralne Biuro Śledcze Policji 06.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
155/BŁiI/17/EZ/FBW powyżej 135.000 euro 30213000-5, 48000000-8, 30231300-0, 30232110-8, 30216130-6 Zakup 1300 szt. drukarek i czytników oraz 420 szt. komputerów typu PC w ramach projektu: PL/2017/PR/0014 "Wprowadzenie w Policji elektronicznej rejestracji śladów i przedmiotów" 10.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
184/BF/17/EZ 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych realizowanych w ramach dwóch części 31.08.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
178/BF/17/DG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas spotkania organizowanego przez Policję w dniach 17-19 października 2017 r. 30.08.2017 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
174/Ckt/17/UM poniżej 135.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa 210 szt. kurtek zimowych 04.09.2017 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
157/BF/17/KK 80510000-0 Przeprowadzenie szkoleń informatycznych z podziałem na 3 zadania 04.09.2017 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
173/Ckt/17/MG poniżej 135.000 euro 44421300-0 Dostawa certyfikowanych szaf metalowych 07.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
161/Ckt/17/MR poniżej 135.000 euro 39000000-2, 39119000-7, 39111100-4, 39113100-8 Dostawa mebli biurowych oraz krzeseł i foteli obrotowych 01.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
179/BF/17/DG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez KGP w dniach 12-15 września 2017 r. 25.08.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
177/BF/17/RG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 12-15 września 2017 r. 24.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
168/BŁiI/17/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5 Serwis pogwarancyjny FP 22.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
156/BŁiI/17/MR/FBW poniżej 135.000 euro 30214000-2; 30236000-2; 30231300-0 Zakup 5 stacji roboczych systemu w ramach projektu PL/2017/PR/0008 - Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą 01.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
165/BF/17/AP 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby odprawy szkoleniowej, organizowanej w dniach 27-29 września 2017 r. przez Komendę Główną Policji 17.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
160/Cut/17/TJ powyżej 135.000 euro 50212000-4 IV remont główny śmigłowca Mi-8T 22.09.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
164/BF/17/RG 92622000-7, 55120000-7, 55300000-3 Organizacja biegu przełajowego na dystansie 5 km i 10 km wraz z wykonaniem usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla uczestników przedsięwzięcia 11.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
132/BŁiI/17/AK powyżej 135.000 euro 72268000-1, 48821000-9, 32420000-3, 48000000-8, 80510000-2 Modernizacja komponentów bezpieczeństwa CSD oraz PWR sieci OST112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 5.09.2017 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
133/BŁiI/17/KK powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu dla oprogramowania dedykowanego i baz danych systemu SWOP (System Wspomagania Obsługi Policji) wraz z pulą osobogodzin na dodatkowe prace związane z modernizacją systemu SWOP 06.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
138/Cut/17/MG powyżej 135.000 euro 35813000-6, 35113000-9 Zakup hełmów odłamko- i kuloodpornych oraz przyłbic kuloodpornych do hełmów. 28.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
136/BŁiI/17/EZ powyżej 135.000 euro 72700000-7 Zakup usługi sewisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów, switch'y, fireall'i, ipsów, loadbalanserów, serwerów) znajdujących się w Biurze Łączności i Informatyki KGP 1.08.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia