Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
92/BF/17/MR 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby warsztatów szkoleniowych organizowanych w dniach 22-24 maja 2017 roku 28.04.2017 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
76/BF/17/DG 55270000-3, 85312500-4 Zakup turnusów szkoleniowo-kondycyjnych dla członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP. 24.04.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
58/Ctr/17/ŁW poniżej 135.000 euro 34521300-8 Dostawa 3 szt. łodzi kat. R-3 27.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
73/BF/17/KK 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników warsztatów w dniach 9-12 maja 2017 roku. 18.04.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
55/Cir/17/UM poniżej 135.000 euro 51900000-1; 31700000-3 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu elektronicznych depozytów kluczy w obiekcie KGP, Warszawa ul. Podchorążych 38 21.04.2017 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
70/BF/17/RG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla 30 uczestników odprawy szkoleniowej w dniach 22-25 maja 2017 roku 12.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
67/BF/17/RG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla 110 uczestników odprawy szkoleniowej w dniach 22-25 maja 2017 r. 11.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
32/Ckt/17/EZ poniżej 135.000 euro 18235000-5 Zakup półgolfów 10.04.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
25/Cut/17/MG powyżej 135.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji kal. 12 25.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
42/Cag/17/MG poniżej 135.000 euro 90910000-9, 90911200-8, 90919200-4, 90914000-7, 90620000-9 Usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych Centralnego Biura Śledczego Policji oraz terenów wokół dwóch budynków 27.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
34/Ckt/17/TJ poniżej 135.000 euro 18443320-5 Zakup czapek służbowych zimowych 03.04.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
30/Ckt/17/JSz poniżej 135.000 euro 18425000-4 Produkcja i dostawa pasów głównych 03.04.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
27/BŁiI/17/UM powyżej 135.000 euro 72268000-1; 72267000-4; 72253200-5 Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe dla PSTD i ODN wraz ze wsparciem na 36 miesięcy 25.04.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
36/Ckt/17/ŁW poniżej 135.000 euro 39100000-3 Dostawa krzeseł, foteli oraz mebli biurowych 27.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
39/BF/17/DG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej w ramach 2 zadań. 21.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
21/Ckt/17/RG poniżej 135.000 euro 30197644-2 Dostawa papieru ksero 15.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
19/BŁiI/17/UM powyżej 135.000 euro 64212000-5 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 14.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
15/BŁiI/17/ŁW powyżej 135.000 euro 64212000-5 Zakup usługi transmisji danych GPRS/EDGE/HSDPA przez okres 24 miesięcy dla 14720 kart SIM działających w dedykowanym punkcie APN 11.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
12/BŁiI/17/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych CPD 30.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
9/Cir/17/MP powyżej 135.000 euro 50324100-3 Pogwarancyjne przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacje lub rozbudowy infrastruktury technicznej w obiekcie Komendy Głównej Policji w Warszawie 03.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
10/BŁiI/17/ŁW poniżej 135.000 euro 72320000-4 Zakup dostępu do bazy aktów prawnych Systemu Informacji Prawnej (Systemu) za pośrednictwem sieci Internet dla 260 stanowisk komputerowych w trybie jednoczesnego udostępnienia Systemu, świadczonego w okresie 12 miesięcy 1.03.2017 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
4/BŁiI/17/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi Asysty Technicznej dla produktów firmy Oracle użytkowanych w systemach informatycznych Policji 13.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
3/Cut/17/EZ powyżej 135.000 euro 60445000-9; 32570000-9 Przegląd śmigłowca Bell-412HP po 300h/600h/12 miesiącach eksploatacji 28.02.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
2/Cut/17/TJ powyżej 135.000 euro 60445000-9; 50211310-3; 32570000-9 Przegląd po 1500 h lotu śmigłowca Bell-206 z naprawą silnika RR 250 28.02.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
281/BŁiI/16/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5, 72268000-1, 72265000-0 Zakup usługi wsparcia technicznego dla urządzeń Unified Communications KWP Rzeszów 06.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
274/BŁiI/16/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia administracyjnego dla baz danych i serwerów aplikacji 18.01.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
221/BŁiI/16/EZ powyżej 135.000 euro 30232110-8 Sukcesywna dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych KGP oraz jednostek organizacyjnych Policji w latach 2016/2017 23.11.2016 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
226/BŁiI/16/TG powyżej 135.000 euro 30213000-5, 30231300-0 Zakup sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb analizy kryminalnej dla komórek organizacyjnych Policji właściwych ds.analizy kryminalnej 22.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
216/BŁiI/16/TG powyżej 135.000 euro 30125110-5, 30124300-7, 30125100-2 Zakup materiałów informatycznych do urządzeń drukujących w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji w latach 2016/2017 17.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia