Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
80/Ckt/18/ESz poniżej 144.000 euro 18930000-7 Dostawa 140 sztuk worków marynarza 24.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
70/BF/18/MR 80533100-0 Zakup usług szkoleniowych w podziale na dwa zadania 23.04.2018 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
71/BF/18/EJ powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników szkolenia w dniach 23-26 kwietnia 2018 r. 11.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
57/BF/18/EJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników szkolenia w ramach dwóch zadań 30.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
52/BF/18/KK powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na Komendy Głównej Policji w ramach dwóch zadań 29.03.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
46/BłiI/18/MP poniżej 144.000 euro 72320000-4 Zakup dostępu do bazy aktów prawnych Systemu Informacji Prawnej (Systemu) za pośrednictwem sieci Internet dla 260 stanowisk komputerowych w trybie jednoczesnego udostępnienia Systemu, świadczonego w okresie 24 miesięcy 03.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
51/BF/18/JSz 80533100-0 Zakup szkoleń informatycznych dla użytkowników Operatora OST112, realizowany w ramach trzech części 04.04.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
40/Cut/18/DG powyżej 144.000 euro 35321000-0 Dostawa karabinków reprezentacyjnych MSBS-R kal. 5,56x45 mm lub równoważnych (wraz ze skrzyniami transportowymi typu PELI na 5 szt. broni w konfiguracji: karabinek z magazynkiem, bagnetem-nożem i pasem nośnym) 04.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
39/BF/18/KK/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników przedsięwzięć finansowanych ze środków Fuduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu "CARIN" nr ISFP-2016-AG-EBA-CARIN 28.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
49/BF/18/ESz/FBW/ATLAS powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników forum SNIPER z Grupy ATLAS 20.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
48/BF/18/TJ poniżej 144.000 euro 22462000-6 Zawarcie umowy ramowej na dostawy materiałów promocyjnych dla Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji 23.03.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
47/Ckt/18/RG/FBW poniżej 144.000 euro 39294100 Zakup materiałów promocyjnych i szkoleniowych na potrzeby projektów realizowanych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 22.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
42/Ckt/18/ESz poniżej 144.000 euro 30197644-2 Dostawa papieru ksero 19.03.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
29/BŁiI/18/MR powyżej 144.000 euro 32428000-9, 32420000-3 Modernizacja urządzeń szkieletowych sieci OST 112 w węzłach OSTD 16.04.2018 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
25/Cut/18/EJ powyżej 144.000 euro 35330000-6 dostawa amunicji kal. 9x18mm 12.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
27/Cut/18/UM powyżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup naboi pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum 12.04.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
38/BF/18/AP 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy organizowanej przez Komendę Główną Policji w dniach 13-16 marca 2018 r. 06.03.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
30/Ckt/18/MP powyżej 144.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa trzewików służbowych 09.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
35/BŁiI/18/EZ/PMP poniżej 144.000 euro 30232110-8 Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych poprzez zakup urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi 08.03.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
21/Ckt/18/DG poniżej 144.000 euro 18931000-4 Produkcja i dostawa 220 szt. Toreb transportowych 21.03.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
20/Cir/18/TJ/PMP poniżej 5.548.000 euro 71000000-8, 45000000-7, 45311000-0, 45453100-8 Dostosowanie obiektu KGP przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie do potrzeb użytkownika 30.03.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
19/Ckt/18/TJ poniżej 144.000 euro 18425000-4 Produkcja i dostawa 5 000 szt. pasów głównych w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz od 500 do 1 000 szt. pasów głównych w ramach zamówienia opcjonalnego 13.03.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
18/Ckt/18/EJ powyżej 144.000 euro 18331000-2 Produkcja i dostawa 6.000 szt. koszulek polo z krótkim rękawem w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 1.200 szt. koszulek polo z krótkim rękawem w zamówieniu opcjonalnym 04.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
15/Ckt/18/UM powyżej 144.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 4 000 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz 1 000 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia opcjonalnego 09.04.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
17/Ckt/18/AK powyżej 144.000 euro 18331000-5 Produkcja i dostawa koszulek z krótkim rękawem T-shirt w ilości 6.000 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 1.200 sztuk w zamówieniu opcjonalnym 10.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
11/Cut/18/TJ/FBW powyżej 144.000 euro 34711200-6 Dostawa bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wraz z osprzętem i dronami szkoleniowymi 09.04.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
8/BŁiI/18/EZ powyżej 144.000 euro 72611000-6, 72260000-5, 48517000-5 Zakup wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania HP Data Protector 19.03.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
244/Ckt/17/EZ/PMP poniżej 135.000 euro 39000000-2 Dostawa mebli biurowych 13.11.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
183/BŁii/17/KK/FBW powyżej 135.000 euro 45232300-5 32562000-0 71320000-7 Zaprojektowanie i budowa linii światłowodowych w ramach projektu modernizacji sieci MAN KGP – MEWA. 09.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
176/BŁiI/17/MP/FBW powyżej 135.000 euro 48000000-8 Opracowanie oprogramowania do akwizycji danych cyfrowych 06.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony