Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
277/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy służbowej organizowanej przez Centralne Biuro Śledcze Policji 30.11.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
276/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Komendę Główną Policji 29.11.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
268/BŁiI/17/EZ poniżej 135.000 euro 48000000-8 Zakup i dostawa oprogramowania biurowego na potrzeby terenowych jednostek organizacyjnych Policji 1.12.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
273/BF/17/AP 55120000-7 55300000-3 Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas szkolenia organizowanego przez Policję w dniach 6 - 8 grudnia 2017 r. 28.11.2017 r. godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
270/BF/17/AP 55120000-7 55300000-3 Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas lokalnego doskonalenia zawodowego organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 4-15 grudnia 2017 r. 28.11.2017 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
271/BF/17/MR poniżej 135.000 euro 22462000-6 Zakup materiałów promocyjnych 29.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
267/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Komendę Główną Policji 27.11.2017 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
252/BŁiI/17/MR poniżej 135.000 euro 72261000-2 Zakup wsparcia technicznego producenta (maintenance) dla 17 urządzeń XRY wykorzystywanych do badań przenośnych urządzeń GSM/CDMA i GPS przez jednostki organizacyjne Policji 22.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
255/BŁiI/17/JSz/FBW poniżej 135.000 euro 30211000-1; 72000000-5 Zakup serwera Haszy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu PL/2017/PR/0008 – Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą 22.11.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
251/Ckt/17/EZ poniżej 135.000 euro 18212000-8 Produkcja i dostawa płaszczy wyjściowych całorocznych realizowana w ramach dwóch części/zadań 10.11.2017 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
243/Cut/17/JSz/PMP poniżej 135.000 euro 35113000-9 Policyjny kask ochronny z osłoną twarzy w ilości 300 sztuk 07.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
239/Cir/17/TJ/PMP poniżej 5.225.000 euro 71000000-8, 45000000-7, 45311000-0, 45453100-8 Dostosowanie obiektu KGP przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie do potrzeb użytkownika 04.12.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
221/Cut/17/RG/PMP powyżej 135.000 euro 35815100-1 Zakup kamizelek kuloodpornych typu plate carrier 29.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
227/BŁiI/17/AK poniżej 135.000 euro 72268000-1, 72265000-0, 48821000-9 Migracja Cisco Unified Communications Manager do środowiska wirtualnego 23.10.2017 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
233/BF/17/AP 80531200-7 Zakup usługi szkoleniowej z zakresu konfiguracji i obsługi systemu taryfikacyjnego DGT INTAR. 18.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
235/Cut/17/DG/PMP poniżej 135.000 euro 32333100-7 Dostawa systemu kamer nasobnych dla Komendy Stołecznej Policji w ramach 3 zadań 24.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
216/BŁiI/17/MP poniżej 135.000 euro 32428000-9, 32420000-3, Zakup urządzeń sieciowych na potrzeby serwisowania i modernizacji sieci OST112 w ramach zadania zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OST112 19.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
222/BŁiI/17/EJ poniżej 135.000 euro 32428000-9, 32420000-3 Zakup urządzeń sieciowych na potrzeby serwisowania i modernizacji sieci OST112, w ramach zadania pn. Zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieci OST112 19.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
215/BŁiI/17/KK powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia administracyjnego systemu KSI w ramach puli 9 000 godzin na okres 24 miesięcy. 09.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
183/BŁii/17/KK/FBW powyżej 135.000 euro 45232300-5 32562000-0 71320000-7 Zaprojektowanie i budowa linii światłowodowych w ramach projektu modernizacji sieci MAN KGP – MEWA. 09.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
218/Ckt/17/RG/FBW poniżej 135.000 euro 39294100 Zakup materiałów promocyjnych i szkoleniowych na potrzeby projektów realizowanych z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 10.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
16/Cut/17/DG/PMP poniżej 135.000 euro 38546000-4 Dostawa zrobotyzowanego urządzenia do rozpoznania i neutralizacji ładunków niebezpiecznych 09.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
203/BŁiI/17/DG/FBW poniżej 135.000 euro 35712000-8 Zakup 6 zestawów specjalistycznych wielofunkcyjnych telefonów specjalnych” w ramach projektu PL/2017/PR/0009 – Usprawnienie pracy zespołu negocjacyjnego w sytuacjach kryzysowych 09.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
154/BŁiI/17/TJ/FBW powyżej 135.000 euro 30213500-0, 30213200-7, 30213100-6, 48420000-8 Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych oraz licencji MDM (Zadanie nr 1) oraz sprzętu komputerowego (Zadanie nr 2) 31.10.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
192/Cir/17/UM poniżej 5.225.000 euro 45000000-7, 45311200-2, 51212000-1 Modernizacja kontroli dostępu w obiektach KGP przy ul. Wiśniowej 58, Taborowej 33B, Taborowej 33C i Puławskiej 148/150 w Warszawie 05.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
50/Cut/17/TJ/PMP powyżej 135.000 euro 38636000-2, 32333000-6, 30233000-1, 30231300-0, 32260000-3, 80511000-9, 50210000-0 Zakup i montaż Systemu Obserwacji Lotniczej na śmigłowcu Bell-412 11.10.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
180/BŁiI/17/DG poniżej 135.000 euro 48821000-9, 48900000-7, 30200000-1, 30231300-0 Zakup systemu diagnostyczno-monitorującego sieci LAN 19.09.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
155/BŁiI/17/EZ/FBW powyżej 135.000 euro 30213000-5, 48000000-8, 30231300-0, 30232110-8, 30216130-6 Zakup 1300 szt. drukarek i czytników oraz 420 szt. komputerów typu PC w ramach projektu: PL/2017/PR/0014 "Wprowadzenie w Policji elektronicznej rejestracji śladów i przedmiotów" 10.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
14/BŁiI/17/DG/PMP powyżej 135.000 euro 48820000-2, 30233141-1, 72250000-2, 72268000-1 Modernizacja, optymalizacja infrastruktury sprzętowej, systemowej i aplikacyjnej Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP) 09.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
184/BF/17/EZ 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych realizowanych w ramach dwóch części 31.08.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia