Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
65/BŁiI/17/EZ powyżej 135.000 euro 30237000-9 Zakup materiałów informatycznych 07.06.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
89/Ckt/17/MG poniżej 135.000 euro 35811200-4 Produkcja i dostawa 1 365 kpl. mundurów ćwiczebnych. 5.05.2017 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
82/BF/17/EZ 55120000-7; 55300000-3 zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej na potrzeby warsztatów szkoleniowych dla funkcjonariuszy 08.05.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
83/Ckt/17/KK poniżej 135.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa 220 szt. toreb transportowych 09.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
88/Ckt/17/JSz poniżej 135.000 euro 4442130000-0 Dostawa szaf metalowych w ramach 2 zadań 05.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
78/Cut/17/ŁW powyżej 135.000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji 31.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
84/Cag/17/KK poniżej 135.000 euro 39830000-9, 39831300-9, 39831000-6, 39514200-3, 33711900-6, 33760000-5, 18930000-7, 42999300-8 Dostawa środków czystości, papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków foliowych na odpady, worków i akcesoria do odkurzaczy 08.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
91/BF/17/RG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla uczestników warsztatów szkoleniowych w dniach 7-9 czerwca 2017 roku 27.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
81/BŁiI/17/MR poniżej 135.000 euro 50330000-7 Serwis pogwarancyjny 17 central telefonicznych HICOM 08.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
79/BŁiI/17/MR powyżej 135.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego central telefonicznych DGT 31.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
80/BŁiI/17/AK poniżej 135.000 euro 72253 Serwis pogwarancyjny FAVI (Forensic Aid for Vehicle Identifivation) 04.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
77/Ctr/17/UM powyżej 135.000 euro 34300000-0 Sukcesywne dostawy oryginalnych oraz porównywalnej jakości części zamiennych do pojazdów służbowych obsługiwanych przez BLP Komendy Głównej Policji 31.05.2017 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
71/Cut/17/AK powyżej 135.000 euro 09131100-7, FB01-7, FB03-3, FB13-3, DA23-0 Dostawa w roku 2017 paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 w ilości 200.000 kg 26.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
24/BF/17/KK 85121000-3, 85121270-6, 85130000-9, 85140000-2 Realizacja w latach 2018-2019 usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji 12.05.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
63/Cut/17/DG powyżej 135.000 euro 34923000-3 Zakup 400 szt. laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu 17.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
72/Ckt/17/DG powyżej 135.000 euro 1823400-8 Produkcja i dostawa 4 000 szt. spodni służbowych zimowych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 000 szt. spodni służbowych zimowych w zamówieniu opcjonalnym 18.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
69/Ckt/17/TJ poniżej 135.000 euro 18331000-8 Produkcja i dostawa koszulek z krótkim rękawem T-shirt w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz w zamówieniu opcjonalnym 24.04.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
47/Ctr/17/ŁW powyżej 135.000 euro 34521300-8 Zakup 6 szt. hybrydowych łodzi patrolowych kat. R-2 o mocy silnika min. 200 KM 16.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
45/BŁiI/17/MP powyżej 135.000 euro 30213100-6 Zakup 740 szt. terminali mobilnych stanowiących wyposażenie pojazdów służby ruchu drogowego 16.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
56/BŁiI/17/DG powyżej 135.000 euro 72200000-7 Zakup usługi wsparcia programistycznego 16.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
60/Ctr/17/DG powyżej 135.000 euro 34110000-1 Zakup 140 szt. radiowozów nieoznakowanych z videorejestratorami 15.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
51/BŁiI/17/AK powyżej 135.000 euro 50312 Serwis pogwarancyjny Morpho Touch i Morpho RapID 15.05.2017 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
61/Ctr/17/MP powyżej 135.000 euro 34114200-1 Dostawa 600 szt. policyjnych pojazdów oznakowanych 12.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
49/Ckt/17/ŁW powyżej 135.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa 10 400 par trzewików służbowych w zamówieniu podstawowym 9gwarantowanym) oraz 2 600 par trzewików w zamówieniu opcjonalnym 12.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
57/Ckt/17/KK powyżej 135.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa 12 000 szt. kurtek służbowych letnich w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz 3 000 szt. kurtek służbowych letnich w ramach zamówienia opcjonalnego. 12.05.2017 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
54/Ckt/17/MG powyżej 135.000 euro 182340000-8 Produkcja i dostawa 9600 szt. spodni służbowych letnich do trzewików w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 2400 szt. spodni służbowych letnich do trzewików w zamówieniu opcjonalnym. 09.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
52/Ckt/17/JSz powyżej 135.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa półbutów służbowych w ramach 2 zadań 09.05.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
68/BF/17/RG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla uczestników warsztatów szkoleniowych w dniach 10-12 maja 2017 roku 04.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
53/Ckt/17/MP powyżej 135.000 euro 18331000-8 Produkcja i dostawa koszulek polo z krótkim rękawem w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz w zamówieniu opcjonalnym - w ramach dwóch zadań 08.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
46/Cut/17/DG powyżej 135.000 euro 35331300-3 Zakup granatów hukowo-błyskowych w ramach 2 zadań 05.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia