Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
134/BŁiI/19/EZ powyżej 144.000 euro 32428000-9 Modernizacja urządzeń szkieletowych sieci OST112 w OSTA/OSTB w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 18.07.2019 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
144/BF/19/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla 43 członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP podczas 14-dniowych turnusów szkoleniowo-kondycyjnych 18.06.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
124/Ctr/19/EZ/PMP 34114200-1 Zakup 24 sztuk pojazdów typu Mała Więźniarka MW 12.07.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
137/Ckt/19/ESz powyżej 144.000 euro 18235300-8 Produkcja i dostawa 4 500 sztuk swetrów 25.06.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
129/BŁiI/19/RG/POIiŚ powyżej 144.000 euro 32236000-6 Zakup 740 radiotelefonów przewoźnych w ramach projektu „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 11.07.2019 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
120/Cut/19/DG powyżej 144.000 euro 35331300-3 Zakup granatów w ramach 5 zadań 09.07.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
131/BŁiI/19/ESz powyżej 144.000 euro 72268000-1, 48821000-9, 48000000-8 Modernizacja systemu PKiD Centralnego Punktu Systemu Powiadamiania Ratunkowego 10.07.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
114/Ctr/19/EJ/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa 53.szt. pojazdów typu kombi van w policyjnej wersji oznakowany oraz 9 szt. w zamówieniu opcjonalnym 04.07.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
122/BŁiI/19/AP/PMP powyżej 144.000 euro 30233141-1, 32420000-3, 48000000-8, 48820000-2, 72253200-5 Rozbudowa sprzętowa KSIP pod nowotworzony RW 04.07.2019 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
127/Cir/19/AP/PMP poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45453000-7, 45400000-1, 45421000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45262600-7, 45442100-8, 45450000-6, 45331210-1, 45310000-3, 39000000-2, 71220000-6, 71320000-7 Dostosowanie budynków przy ul. Orkana 14 w Warszawie do potrzeb użytkownika 27.06.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
125/BŁiI/19/KK/PMP powyżej 144.000 euro 48000000-8, 72268000-1, 72267000-4 Zakup licencji oprogramowania pod nowotworzony RW 03.07.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
116/BŁiI/19/EZ powyżej 144.000 euro 32428000-9, 32420000-3 Modernizacja i wdrożenie nowego środowiska PKI dla GETVPN w sieci OST112 oraz wymiana routerów Cisco 7200 realizujących funkcję Kluczy Serwerów w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 03.07.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
96/BF/19/AK/FBW 80533100-0 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Kompleksowe studia podyplomowe i zaawansowane szkolenia z informatyki śledczej" współfinansowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr projektu PL/2018/PR/0063 24.06.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
108/BŁiI/19/KK powyżej 144.000 euro 72611000-6 Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST112 28.06.2019 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
123/BF/19/EJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla 43 członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP podczas 14 dniowych turnusów szkoleniowo – kondycyjnych 31.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
109/BŁiI/19/DG/FBW powyżej 144.000 euro 32236000-6 Zakup i wdrożenie systemu radiowej łączności szyfrowanej DMR 24.06.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
121/BF/19/EB powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3. Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników odprawy szkoleniowej organizowanej przez KGP 27.05.2019 r godz. 09:55 pełna treść ogłoszenia
107/Ctr/19/AP powyżej 144.000 euro 34300000-0 Dostawa oryginalnych i porównywalnej jakości części zamiennych do pojazdów służbowych obsługiwanych przez Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji 02.07.2019 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
102/BŁiI/19/AP powyżej 144.000 euro 32420000-3 Modernizacja urządzeń szkieletowych sieci OST112 w węzłach OSTD w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 19.06.2019 godz. 9:50 pełna treść ogłoszenia
101/BŁiI/19/RG/FBW powyżej 144.000 euro 48000000-8, 48820000-2 Zakup i wdrożenie systemu umożliwiającego automatyczne porównywanie łusek i pocisków, zwanego Automatycznym Systemem Identyfikacji Broni (ASIB) 25.06.2019 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
112/BF/19/MR powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3. Zakup usług hotelarskich, konferencyjnych i gastronomicznych w dniach 02-14 czerwca 2019 r. 20.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
93/BŁiI/19/MP powyżej 144.000 euro 64211000-8 Zakup usług telekomunikacyjnych dostępu do sieci telefonii komórkowej oraz telefonii stacjonarnej 18.06.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
94/Cut/19/AK powyżej 144.000 euro 09131100-7 Dostawa w roku 2019 paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 w ilości 100.000 kg 25.06.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
86/Cut/19/DG/PMP powyżej 144.000 euro 34923000-3 Dostawa laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu 11.06.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
88/Cut/19/ESz powyżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji specjalnej kal. 12 07.06.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
99/Ckt/19/AK powyżej 144.000 euro 18331000-8 Produkcja i dostawa koszulek z krótkim rękawem T-shirt w ilości 12.000 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 3.000 sztuk w zamówieniu opcjonalnym 22.05.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
97/BŁiI/19/MR powyżej 144.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego central telefonicznych DGT 06.06.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
81/Ckt/19/EZ powyżej 144.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 6.500 szt. spodni służbowych letnich do trzewików w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 1.000 szt. spodni w zamówieniu opcjonalnym 10.06.2019 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
83/Ckt/19/DG powyżej 144.000 euro 18332000-5 Produkcja i dostawa 7 000 szt. koszul służbowych letnich w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz od 1 500 do 3 000 szt. koszul służbowych letnich w ramach zamówienia opcjonalnego 31.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
339/BŁiI/18/MP/FBW powyżej 144.000 euro 48461000-7, 48821000-9, 48441000-1, 48313100-6 Zakup i wdrożenie, wraz ze szkoleniem operatorów, systemu analityczno-korelującego wraz z modułem „przyśpieszenia analiz wideo”. 03.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja