Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
166/Cut/17/RG poniżej 135.000 euro 66516200-2 Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka Zamawiającego, związana z posiadaniem i eksploatacją policyjnych śmogłowców 25.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
177/BF/17/RG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 12-15 września 2017 r. 24.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
168/BŁiI/17/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5 Serwis pogwarancyjny FP 22.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
150/BŁiI/17/ŁW/FBW powyżej 135.000 euro 32428000-9, 32420000-3, 30213100-6, 30232100-5 Modernizacja sieci MAN MEWA 21.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
167/BŁiI/17/JSz/FBW poniżej 135.000 euro 48328000-3 Zakup oprogramowania do stacji roboczych wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektu PL/2017/PR/0008 - Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą 22.08.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
156/BŁiI/17/MR/FBW poniżej 135.000 euro 30214000-2; 30236000-2; 30231300-0 Zakup 5 stacji roboczych systemu w ramach projektu PL/2017/PR/0008 - Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą 22.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
165/BF/17/AP 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby odprawy szkoleniowej, organizowanej w dniach 27-29 września 2017 r. przez Komendę Główną Policji 17.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
160/Cut/17/TJ powyżej 135.000 euro 50212000-4 IV remont główny śmigłowca Mi-8T 05.09.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
164/BF/17/RG 92622000-7, 55120000-7, 55300000-3 Organizacja biegu przełajowego na dystansie 5 km i 10 km wraz z wykonaniem usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla uczestników przedsięwzięcia 11.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
132/BŁiI/17/AK powyżej 135.000 euro 72268000-1, 48821000-9, 32420000-3, 48000000-8, 80510000-2 Modernizacja komponentów bezpieczeństwa CSD oraz PWR sieci OST112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 5.09.2017 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
133/BŁiI/17/KK powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu dla oprogramowania dedykowanego i baz danych systemu SWOP (System Wspomagania Obsługi Policji) wraz z pulą osobogodzin na dodatkowe prace związane z modernizacją systemu SWOP 30.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
152/BŁiI/17/MR poniżej 135.000 euro 32236000-6; Zakup radiotelefonów cyfrowych DMR 18.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
138/Cut/17/MG powyżej 135.000 euro 35813000-6, 35113000-9 Zakup hełmów odłamko- i kuloodpornych oraz przyłbic kuloodpornych do hełmów. 28.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
95/BŁiI/17/MG powyżej 135.000 euro 50323000-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu komputerowego 21.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
141/Ctr/17/JSz/PMP powyżej 135.000 euro 34114200-1 Zakup pojazdu typu furgon nieoznakowany 17.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
128/Ctr/17/MP powyżej 135.000 euro 34110000-3 Dostawa 1 szt. pojazdu nieoznakowanego typu SUV o podwyższonych parametrach 08.08.2017 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
129/Ctr/17/MP powyżej 135.000 euro 34110000-3 Dostawa 14 szt. pojazdów nieoznakowanych typu furgon sześcio/siedmioosobowy (+3 w prawie opcji) 08.08.2017 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
98/Ctr/17/DG powyżej 135.000 euro 34110000-3 Zakup 41 szt. pojazdów nieoznakowanych typu SUV lub crossover- 5d (+ 5 w prawie opcji) 08.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia