Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
251/Ckt/17/EZ poniżej 135.000 euro 18212000-8 Produkcja i dostawa płaszczy wyjściowych całorocznych realizowana w ramach dwóch części/zadań 10.11.2017 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
244/Ckt/17/EZ/PMP poniżej 135.000 euro 39000000-2 Dostawa mebli biurowych 13.11.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
250/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez Policję w dniach 20 - 24 listopada 2017 r. 03.11.2017 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
248/Ckt/17/EJ poniżej 135.000 euro 18223000-8 Produkcja i dostawa kurtek gabardynowych 03.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
243/Cut/17/JSz/PMP poniżej 135.000 euro 35113000-9 Policyjny kask ochronny z osłoną twarzy w ilości 300 sztuk 07.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
247/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy organizowanej przez KGP 03.11.2017 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
246/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych podczas konferencji organizowanej przez Komendę Główną Policji 31.10.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
239/Cir/17/TJ/PMP poniżej 5.225.000 euro 71000000-8, 45000000-7, 45311000-0, 45453100-8 Dostosowanie obiektu KGP przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie do potrzeb użytkownika 04.12.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
220/BŁiI/17/MG/FBW poniżej 135.000 euro 32420000-3, 32424000-1 Dostawa urządzeń na potrzeby wdrożenia Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP 03.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
238/Cut/17/EZ poniżej 135.000 euro 50212000-4 Naprawa główna wentylatora 2-6351-00 ser. 3 nr fabr. 90079 06.11.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
234/Cut/17/DG poniżej 135.000 euro 33111000-1 Dostawa 1 szt. urządzenia rentgenowskiego służącego do detekcji podejrzanych, potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów. 03.11.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
223/BŁiI/17/RG poniżej 135.000 euro 48420000-8 Umożliwienie zarządzania 740 mobilnymi terminalami przewoźnymi za pomocą oprogramowania MDM posiadanego przez Zamawiającego 31.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
213/BŁiI/17/UM/FBW poniżej 135.000 euro 30214000-2, 30231300-0 Zakup i konfiguracja wysokowydajnych stanowisk komputerowych do analiz kryminalnych dla KGP/KWP/KSP/WAK CBŚP w ramach projektu: Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych PL/2017/PR/0010 13.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
237/BŁiI/17/RG/PMP poniżej 135.000 euro 48420000-8 Dostawa subskrypcji na usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanych przez Zamawiającego Red Hat Enterprise Linux 03.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
225/BŁiI/17/MG powyżej 135.000 euro 72253200-5 72265000-0 Zakup usługi wsparcia technicznego dla posiadanych systemów typu Next Generation Firewall z funkcjonalnością Next Generation IPS oraz Systemu wykrywania i zapobiegania ataków typu zero-day. 30.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
241/BF/17/AP 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych podczas spotkania Komitetu Sterującego konsorcjum projektowego EUPST II, które zostanie zorganizowane w dniach 21-23 listopada 2017 roku w Krakowie 31.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
242/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników warsztatów szkoleniowych realizowanych w dniach 22 - 24 listopada 2017 roku przez KGP 27.10.2017 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
240/BF/17/AP 55120000-7 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników odprawy organizowanej przez Policję w dniach 21-24 listopada 2017 r. 26.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
221/Cut/17/RG/PMP powyżej 135.000 euro 35815100-1 Zakup kamizelek kuloodpornych typu plate carrier 29.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
206/Cir/17/UM powyżej 135.000 euro 50110000-9, 50532000-3 Utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym urządzeń zasilenia gwarantowanego w obiektach Komendy Głównej Policji 22.11.2017 r. godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
227/BŁiI/17/AK poniżej 135.000 euro 72268000-1, 72265000-0, 48821000-9 Migracja Cisco Unified Communications Manager do środowiska wirtualnego 23.10.2017 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
217/BŁiI/17/AK poniżej 135.000 euro 32252000-4, 30213200-7 Zakup i dostawa telefonów i tabletów komórkowych na potrzeby biur Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centrum Usług Logistycznych 31.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
236/BF/17/RG 55120000-7 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby warsztatów szkoleniowych organizowanych przez KGP w ramach 2 zadań. 18.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
231/BF/17/ESz 8053120 Zakup usługi szkolenia specjalistycznego z obsługi i eksploatacji systemów zasilania TELZAS 18.10.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
233/BF/17/AP 80531200-7 Zakup usługi szkoleniowej z zakresu konfiguracji i obsługi systemu taryfikacyjnego DGT INTAR. 18.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
235/Cut/17/DG/PMP poniżej 135.000 euro 32333100-7 Dostawa systemu kamer nasobnych dla Komendy Stołecznej Policji w ramach 3 zadań 24.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
216/BŁiI/17/MP poniżej 135.000 euro 32428000-9, 32420000-3, Zakup urządzeń sieciowych na potrzeby serwisowania i modernizacji sieci OST112 w ramach zadania zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OST112 19.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
222/BŁiI/17/EJ poniżej 135.000 euro 32428000-9, 32420000-3 Zakup urządzeń sieciowych na potrzeby serwisowania i modernizacji sieci OST112, w ramach zadania pn. Zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieci OST112 19.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
228/BF/17/KK 55120000-7 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy organizowanej w dniach 15-17 listopada 2017 roku. 17.10.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
195/BŁiI/17/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5 Serwis pogwarancyjny Daktyl III 14.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia