Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
155/BŁiI/17/EZ/FBW powyżej 135.000 euro 30213000-5, 48000000-8, 30231300-0, 30232110-8, 30216130-6 Zakup 1300 szt. drukarek i czytników oraz 420 szt. komputerów typu PC w ramach projektu: PL/2017/PR/0014 "Wprowadzenie w Policji elektronicznej rejestracji śladów i przedmiotów" 10.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
158/BŁiI/17/KK/PMP powyżej 135.000 euro 48000 Zakup modułu do przetwarzania plików NIST na potrzeby projektu SIS II w AFIS 03.10.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
14/BŁiI/17/DG/PMP powyżej 135.000 euro 48820000-2, 30233141-1, 72250000-2, 72268000-1 Modernizacja, optymalizacja infrastruktury sprzętowej, systemowej i aplikacyjnej Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP) 06.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
184/BF/17/EZ 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych realizowanych w ramach dwóch części 31.08.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
178/BF/17/DG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas spotkania organizowanego przez Policję w dniach 17-19 października 2017 r. 30.08.2017 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
174/Ckt/17/UM poniżej 135.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa 210 szt. kurtek zimowych 04.09.2017 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
153/BŁiI/17/TJ/FBW poniżej 135.000 euro 30213100-6, 30232100-5, 38652100-1, 38653400-1, 30213200-7, 32322000-6, 30213000-5, 30214000-2, 30231300-0, 30234000-8, 30216110-0. Zakup sprzętu biurowego 07.09.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
157/BF/17/KK 80510000-0 Przeprowadzenie szkoleń informatycznych z podziałem na 3 zadania 04.09.2017 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
173/Ckt/17/MG poniżej 135.000 euro 44421300-0 Dostawa certyfikowanych szaf metalowych 07.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
161/Ckt/17/MR poniżej 135.000 euro 39000000-2, 39119000-7, 39111100-4, 39113100-8 Dostawa mebli biurowych oraz krzeseł i foteli obrotowych 01.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
162/Cut/17/RG poniżej 135.000 euro 38433000-9 Zakup 1 szt. przenośnego wykrywacza i detektora substancji chemicznych i materiałów wybuchowych 29.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
179/BF/17/DG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez KGP w dniach 12-15 września 2017 r. 25.08.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
166/Cut/17/RG poniżej 135.000 euro 66516200-2 Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka Zamawiającego, związana z posiadaniem i eksploatacją policyjnych śmogłowców 30.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
177/BF/17/RG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 12-15 września 2017 r. 24.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
168/BŁiI/17/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5 Serwis pogwarancyjny FP 22.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
150/BŁiI/17/ŁW/FBW powyżej 135.000 euro 32428000-9, 32420000-3, 30213100-6, 30232100-5 Modernizacja sieci MAN MEWA 26.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
167/BŁiI/17/JSz/FBW poniżej 135.000 euro 48328000-3 Zakup oprogramowania do stacji roboczych wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektu PL/2017/PR/0008 - Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą 25.08.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
156/BŁiI/17/MR/FBW poniżej 135.000 euro 30214000-2; 30236000-2; 30231300-0 Zakup 5 stacji roboczych systemu w ramach projektu PL/2017/PR/0008 - Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą 01.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
137/BŁiI/17/ŁW poniżej 135.000 euro 50312320-4 Wykonanie usługi naprawy 5 szt. szyfratorów transmisji telekopiowej OMNISEC-520 pełna treść ogłoszenia
165/BF/17/AP 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby odprawy szkoleniowej, organizowanej w dniach 27-29 września 2017 r. przez Komendę Główną Policji 17.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
160/Cut/17/TJ powyżej 135.000 euro 50212000-4 IV remont główny śmigłowca Mi-8T 22.09.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
164/BF/17/RG 92622000-7, 55120000-7, 55300000-3 Organizacja biegu przełajowego na dystansie 5 km i 10 km wraz z wykonaniem usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla uczestników przedsięwzięcia 11.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
163/BF/17/AP 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych w ramach 2 zadań: Zadania nr 1 – zakupu usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez Sekcję Ochrony Pracy KGP, Zadania nr 2 – zakupu usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników sesji szkoleniowo – egzaminacyjnej połączonej z kontrolą wiadomości teoretycznych dla członków personelu lotniczego Lotnictwa Policji. 11.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
132/BŁiI/17/AK powyżej 135.000 euro 72268000-1, 48821000-9, 32420000-3, 48000000-8, 80510000-2 Modernizacja komponentów bezpieczeństwa CSD oraz PWR sieci OST112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 5.09.2017 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
148/BF/17/MR 55120000-7 Wykonanie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych w podziale na dwa zadania 4.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
133/BŁiI/17/KK powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu dla oprogramowania dedykowanego i baz danych systemu SWOP (System Wspomagania Obsługi Policji) wraz z pulą osobogodzin na dodatkowe prace związane z modernizacją systemu SWOP 06.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
152/BŁiI/17/MR poniżej 135.000 euro 32236000-6; Zakup radiotelefonów cyfrowych DMR 18.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
146/BF/17/EZ 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy, organizowanej w dniach 27-29 września 2017 r. przez Biuro Łączności i Informatyki KGP 28.07.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
138/Cut/17/MG powyżej 135.000 euro 35813000-6, 35113000-9 Zakup hełmów odłamko- i kuloodpornych oraz przyłbic kuloodpornych do hełmów. 28.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
147/Ctr/17/TJ poniżej 135.000 euro 34110000-3 Zakup 1 szt. samochodu osobowego nieoznakowanego typu SUV 02.08.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia