Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
269/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby odprawy szkoleniowej organizowanej w dniach 27 – 30 listopada 2018 r. 16.10.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
266/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników szkolenia organizowanego przez Centralne Biuro Śledcze Policji w dniach 24-26 października 2018 r. 12.10.2018 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
279/Cir/18/TJ/PMP poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45453000-7, 45400000-1, 45421000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45262600-7, 45442100-8, 45450000-6, 45331210-1, 45310000-3, 39000000-2, 71320000-7 Modernizacja zespołu pomieszczeń w budynku przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 19.10.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
257/BF/18/RG/FBW powyżej 750.000 euro 80533100-0, 80511000-9 Zakup 31 szkoleń w ramach projektu realizowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego pn. Modernizacja Platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS), w podziale na 9 zadań 29.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
276/BF/18/EB/FBW 55300000-3 Zakup usług cateringowych (bufet kawowy oraz obiad) dla 32 osób podczas szkoleń ogólnych w ramach projektu z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP” w podziale na 4 zadania. 09.10.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
265/Ctr/18/JSz/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1; 34144000-8 Zakup 23 szt pojazdów nieoznakowanych typu furgon 8 osobowego o wzmocnionych parametrach technicznych 15.10.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
268/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla 22-osobowej grupy uczestników szkolenia panelowego organizowanego przez Centralne Biuro Śledcze Policji w dniach 24 – 26 października 2018 r. 09.10.2018 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
267/Ckt/18/TJ powyżej 144.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 5 000 szt. spodni służbowych letnich do trzewików 12.10.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
259/Ctr/18/ESz powyżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup pojazdów nieoznakowanych 4x4 w ilości 2 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 sztuki w zamówieniu opcjonalnym 17.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
262/Cut/18/ESz poniżej 144.000 euro 18925200-1 Dostawa kabur i ładownic na magazynek (pojedynczych) do 9x19 mm pistoletu samopowtarzalnego REX Zero1 CP (Compact) Policja w ilości 965 kpl. 12.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
270/Ckt/18/MR poniżej 144.000 euro 18412000-0 Dostawa 794 kpl. dresów sportowych 22.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
256/Cut/18/UM poniżej 144.000 euro 35351100-1 Dostawa pistoletów samopowtarzalnych kal. 9x19 mm Parabellum 08.10.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
260/BF/18/JT 55520000-1 Zakup usług cateringowych na potrzeby odprawy organizowanej przez KGP w dniach 10-12 X 2018 r. 01.10.2018 godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
202/BŁiI/18/MP/POPC powyżej 144.000 euro 48000000-8, 32428000-9 Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112. 29.11.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
233/BŁiI/18/MP/FBW powyżej 144.000 euro 48820000-2 Zakup 6 serwerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Modernizacja platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS) 31.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
213/BŁiI/18/TG/PMP powyżej 144.000 euro 48000000-8 Zakup systemu nadzoru kont uprawnionych w ramach projektu: Podniesienie bezpieczeństwa systemów międzynarodowych Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020 26.11.2018 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
249/BŁiI/18/EJ powyżej 144.000 euro 72611000-6 Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST 112 08.11.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
251/BF/18/EJ powyżej 750.000 euro 55120000-7; 5530000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników szkolenia organizowanego w dniach 23-26 października 2018 r. 27.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
258/BF/18/ESz/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas ćwiczeń ATLAS COMMON CHALLENGE 2018 28.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
243/BŁiI/18/JSz/PMP powyżej 144.000 euro 48800000-6; 30231100-8; 30233000-1 Dostawy systemu dostępowego na potrzeby systemów międzynarodowych 14.11.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
252/Cut/18/EZ/FBW poniżej 144.000 euro 38110000-9, 38110000-9, 38632000-4, 38651600-9 Zakup i dostawa sprzętu uzbrojenia i techniki policyjnej w ramach projektu nr PL/2018/PR/0059 pn. "Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 03.10.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
253/Cir/18/JSz poniżej 144.000 euro 50324100-3 Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów kontroli dostępu SKD i systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie 01.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
102/Cut/18/JSz/PMP powyżej 144.000 euro 35815100-1 Zakup kamizelek kuloodpornych typu plate carrier 29.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
210/BŁiI/18/KK powyżej 144.000 euro 30237000-9 Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów informatycznych 30.10.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
44/Cut/17/KK powyżej 144.000 euro 50211300 Wykonywanie przez "HS-Wrocław" Sp. z o.o. obsługi serwisowej elementów układów hydraulicznych policyjnych śmigłowców typu Mi-2, W-3/3A Sokoł i PZL-Kania i układów paliwowych silników PZL-10W i GTD-350 pełna treść ogłoszenia
227/BŁiI/18/JSz/PMP powyżej 144.000 euro 48000000-8; 48820000-2 Podniesienie bezpieczeństwa systemów międzynarodowych - zakup serwerów bazodanowych 13.11.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
211/BŁiI/18/AP/PMP powyżej 144.000 euro 30213100-6, 30213000-5, 30231300-0 Zakup specjalistycznego sprzętu informatycznego na potrzeby komórek organizacyjnych KGP oraz BSWP. 16.11.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
247/Ckt/18/MR poniżej 144.000 euro 18820000-3 Dostawa 794 par butów sportowych do biegania 19.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
242/BF/18/DG poniżej 144.000 euro 79320000-3 Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji 26.09.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
237/Cir/18/UM poniżej 5.548.000 euro 45231400-9 Wykonanie remontu linii kablowych oświetlenia terenu obiektów KGP położonych w Warszawie przy ul. Taborowej 33c oraz Wiśniowej 58 27.09.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony