Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
45/BŁiI/17/MP powyżej 135.000 euro 30213100-6 Zakup 740 szt. terminali mobilnych stanowiących wyposażenie pojazdów służby ruchu drogowego 26.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
56/BŁiI/17/DG powyżej 135.000 euro 72200000-7 Zakup usługi wsparcia programistycznego 16.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
70/BF/17/RG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla 30 uczestników odprawy szkoleniowej w dniach 22-25 maja 2017 roku 12.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
60/Ctr/17/DG powyżej 135.000 euro 34110000-1 Zakup 140 szt. radiowozów nieoznakowanych z videorejestratorami 26.05.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
67/BF/17/RG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla 110 uczestników odprawy szkoleniowej w dniach 22-25 maja 2017 r. 11.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
51/BŁiI/17/AK powyżej 135.000 euro 50312 Serwis pogwarancyjny Morpho Touch i Morpho RapID 15.05.2017 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
61/Ctr/17/MP powyżej 135.000 euro 34114200-1 Dostawa 600 szt. policyjnych pojazdów oznakowanych 31.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
49/Ckt/17/ŁW powyżej 135.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa 10 400 par trzewików służbowych w zamówieniu podstawowym 9gwarantowanym) oraz 2 600 par trzewików w zamówieniu opcjonalnym 12.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
57/Ckt/17/KK powyżej 135.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa 12 000 szt. kurtek służbowych letnich w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz 3 000 szt. kurtek służbowych letnich w ramach zamówienia opcjonalnego. 12.05.2017 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
54/Ckt/17/MG powyżej 135.000 euro 182340000-8 Produkcja i dostawa 9600 szt. spodni służbowych letnich do trzewików w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 2400 szt. spodni służbowych letnich do trzewików w zamówieniu opcjonalnym. 09.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
52/Ckt/17/JSz powyżej 135.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa półbutów służbowych w ramach 2 zadań 09.05.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
68/BF/17/RG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla uczestników warsztatów szkoleniowych w dniach 10-12 maja 2017 roku 04.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
53/Ckt/17/MP powyżej 135.000 euro 18331000-8 Produkcja i dostawa koszulek polo z krótkim rękawem w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz w zamówieniu opcjonalnym - w ramach dwóch zadań 08.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
46/Cut/17/DG powyżej 135.000 euro 35331300-3 Zakup granatów hukowo-błyskowych w ramach 2 zadań 05.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
40/Ckt/17/RG powyżej 135.000 euro 18235300-8 Produkcja i dostawa 10 400 szt. swetrów w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 2 600 szt. swetrów w zamówieniu opcjonalnym – w ramach dwóch zadań 04.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
32/Ckt/17/EZ poniżej 135.000 euro 18235000-5 Zakup półgolfów 10.04.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
41/Ckt/17/MG powyżej 135.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 8400 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz 2100 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia opcjonalnego. 04.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
33/Ckt/17/JSz poniżej 135.000 euro 4442130000-0 Dostawa atestowanych szaf metalowych w ramach 2 zadań 11.04.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
38/Ckt/17/MR powyżej 135.000 euro 18332000-5 Produkcja i dostawa koszul służbowych letnich w ramach 2 zadań 05.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
25/Cut/17/MG powyżej 135.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji kal. 12 25.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
31/Ckt/17/MR powyżej 135.000 euro 18332000-5 Produkcja i dostawa koszul służbowych w ramach 2 zadań 04.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
48/BF/17/RG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla uczestników warsztatów szkoleniowych w dniach 10-12 maja 2017 roku 23.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
42/Cag/17/MG poniżej 135.000 euro 90910000-9, 90911200-8, 90919200-4, 90914000-7, 90620000-9 Usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych Centralnego Biura Śledczego Policji oraz terenów wokół dwóch budynków 27.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
34/Ckt/17/TJ poniżej 135.000 euro 18443320-5 Zakup czapek służbowych zimowych 03.04.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
30/Ckt/17/JSz poniżej 135.000 euro 18425000-4 Produkcja i dostawa pasów głównych 03.04.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
26/Cut/17/EZ powyżej 135.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji pistoletowej 15.05.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
27/BŁiI/17/UM powyżej 135.000 euro 72268000-1; 72267000-4; 72253200-5 Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe dla PSTD i ODN wraz ze wsparciem na 36 miesięcy 25.04.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
37/Ckt/17/RG powyżej 135.000 euro 18443320-5 Produkcja i dostawa 8 000 szt. czapek służbowych letnich w ramach zamówienia podstawowego oraz 2 000 szt. czapek służbowych letnich w ramach zamówienia opcjonalnego. 27.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
29/Ckt/17/MP powyżej 135.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa kurtek służbowych zimowych z podpinką i ocieplaczem z polaru w ramach 2 zadań 26.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
43/Ckt/17/UM poniżej 135.000 euro 18930000-7 Dostawa 140 sztuk worków marynarza 24.03.2017 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia