Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
238/BF/19/ŁK powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby organizacji szkolenia w dniach 09-11 października 2019 r. 23.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
236/BŁiI/19/KK powyżej 144.000 euro 72611000-6 Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST112 23.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
229/BŁiI/19/MP/FBW powyżej 144.000 euro 48461000-7, 48821000-9, 48441000-1, 48313100-6 Zakup i wdrożenie, wraz ze szkoleniem operatorów, systemu analityczno-korelującego wraz z modułem „przyśpieszenia analiz wideo” 03.10.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
242/BŁiI/19/MR powyżej 144.000 euro 64212000-5 Zakup usług telefonii komórkowej na potrzeby Centralnego Biura Śledczego Policji. 16.10.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
234/BŁiI/19/ESz powyżej 144.000 euro 72611000-6, 72591000-4 Serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 oraz systemu CSD – zakup usługi serwisowej SMARTNet w ramach zadania zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OST112 16.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
241/BŁiI/19/ESz/PMP poniżej 144.000 euro 32420000-3, 30200000-1, 32000000-3 Rozbudowa systemu dostępowego dla systemów międzynarodowych 27.09.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
228/BF/19/DG poniżej 144.000 euro 79320000-3 Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji 25.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
240/BF/19/ŁK powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych w dniach 23-25 października 2019 r. 20.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
245/Ctr/19/TJ/NFOŚiGW poniżej 144.000 euro 33124100-6, 38410000-2 Dostawa samochodowych urządzeń diagnostycznych przeznaczonych do badań technicznych pojazdów w policyjnych stacjach kontroli pojazdów w ramach dwóch części 24.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
223/BF/19/MR 85121200-5 Zakup usług specjalistycznych badań medycznych w dwóch zadaniach. 18.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
233/BF/19/MR powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej na potrzeby organizacji szkolenia organizowanego w dniach 01 – 04 października 2019 12.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
237/BŁiI/19/RG/FBW powyżej 144.000 euro 48000000-8, 48820000-2 Zakup i wdrożenie systemu umożliwiającego automatyczne porównywanie łusek i pocisków, zwanego Automatycznym Systemem Identyfikacji Broni (ASIB) 16.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
231/Cir/19/TJ poniżej 5.548.000 euro 45231100-6 Remont sieci zewnętrznej niskoparametrowej centralnego ogrzewania na terenie obiektu Komendy Głównej Policji położonym przy ul. Taborowej 33c w Warszawie 17.09.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
232/BF/19/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby spotkania organizowanego przez Komendę Główną Policji 04.09.2019 giodz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
224/BF/19/MR 80510000-2 Zakup usługi szkoleniowej pt. „Modernizacja systemu AAA sieci OST 112 i CSD w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112” . 09.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
198/BŁiI/19/EZ/PMP powyżej 144.000 euro 72260000-2 Rozbudowa systemu dostępowego kont uprzywilejowanych typu PAM CyberArk na okres minimum 36 miesięcy wraz z zakupem stanowisk administracyjnych 03.10.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
222/Cut/19/AP powyżej 144.000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji kal. 5,56x45 mm w podziale na dwa zadania. 30.09.2019 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
221/Ckt/19/ESz powyżej 144.000 euro 35811200-4 Produkcja i dostawa 3 000 kpl. mundurów ćwiczebnych (bluza i spodnie) w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz maksymalnie 1 000 kpl. w prawie opcji 12.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
211/Cut/19/RG poniżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji karabinowej kal. .308 Win w podziale na trzy zadania 10.09.2019 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
225/Cir/19/TJ poniżej 5.548.000 euro 45311200-2, 51212000-1, 45000000-7 Rozbudowa Systemów Zabezpieczeń Technicznych w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie 11.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
196/Cut/19/RG/PMP powyżej 144.000 euro 34711200-6 Dostawa bezzałogowych statków powietrznych (dronów) wraz z osprzętem 11.10.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
199/BŁiI/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 48800000-6 Dostawa urządzeń sieciowych do istniejącej infrastruktury sieciowej 25.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
219/Cut/19/MP poniżej 144.000 euro 18444111-4 Dostawa hełmów lotniczych i masek ochronnych 09.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
206/Ctr/19/DG powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa 17 sztuk pojazdów typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowany 04.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
216/BŁiI/19/MR powyżej 144.000 euro 32428000-9, 32420000-3 Modernizacja urządzeń szkieletowych w węzłach OSTA sieci OST112. 25.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
193/Ctr/19/DG powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa 18 sztuk pojazdów typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowany 24.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
212/Ctr/19/AP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa 14 sztuk pojazdów typu SUV lub crossover w policyjnej wersji nieoznakowany 18.09.2019 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
208/BŁiI/19/MR powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla aplikacji i bazy danych Systemu Daktyl 3 oraz zakup puli maksymalnie 2 000 osobo-godzin wsparcia programistycznego na działania związane z modyfikacją aplikacji i bazy danych Systemu Daktyl 3 23.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
218/BF/19/EB powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby organizacji odprawy szkoleniowej w dniach 11-13 września 2019 r. 28.08.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
201/BŁiI/19/AK powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup serwisu sprzętu dla systemów użytkowanych w Policji w tym: KSI, STBS, I 24/7, AFIS, FAVI, CODI, DAKTYL, CSI/CWI 25.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja