Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
245/BF/18/JSz powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby odprawy organizowanej przez KGP w dniach 30 wrzesień 2018 – 02 październik 2018 r. 11.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
250/BF/18/MR/FBW 55300000-3 Zakup usług cateringowych (bufet kawowy oraz obiad) dla 32 osób podczas szkoleń ogólnych w ramach projektu z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP” w podziale na 6 zadań 14.09.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
234/Cut/18/DG/FBW powyżej 144.000 euro 35330000-6, 35331300-3 Dostawa amunicji i akcesoriów w ramach projektu PL/2018/PR/0050 "Współdziałanie komórek operacyjnych CBŚP w sytuacji odwróconego wektora działania 18.10.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
236/Ckt/18/TJ poniżej 144.000 euro 18832000-0 Dostawa 230 par butów specjalnych szturmowych 24.09.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
149/BŁiI/18/AK/PMP powyżej 144.000 euro 32424000-1 Zakup urządzeń kryptograficznych dla Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych 15.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
239/BŁiI/18/MR powyżej 144.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej Ericsson MD110 30.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
240/Cir/18/UM poniżej 5.548.000 euro 45453000-7, 45321000-3, 45410000-4, 45442100-8, 45430000-0, 45421000-4 Wykonanie napraw w pomieszczeniach budynku 7C przy ul. Włochowskiej 25/33 w Warszawie z uwzględnieniem decyzji Sanepid nr 3/18 20.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
162/BŁiI/18/TG/PMP powyżej 144.000 euro 32510000-1, 32236000-6 Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA 08.01.2019 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
212/BŁiI/18/AP/PMP powyżej 144.000 euro 48800000-6, 30231100-8, 30233000-1 Dostawa środowiska do dostępu do Systemu Poszukiwawczego Policji poza granicami kraju. 09.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
222/BF/18/EB powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas warsztatów organizowanych przez Komendę Główną Policji w dniach 24-28 września 2018 r., 07.09.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
230/BF/18/ESz poniżej 144.000 euro 22462000-6 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP 07.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
229/BF/18/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, konferencyjnych i gastronomicznych dla uczestników odprawy szkoleniowej organizowanej w dniach 23-26 października 2018 r. 10.09.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
238/BF/18/ESz powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników szkolenia realizowanego w dniach 26 - 28 września 2018 r. 05.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
241/Cir/18/UM/PMP poniżej 5.548.000 euro 71000000-8 Dostosowanie obiektu KGP przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie do potrzeb użytkownika 28.09.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
232/Ckt/18/DG poniżej 144.000 euro 18410000-6 Produkcja i dostawa 416 kpl. mundurów letnich w kamuflażu typu „MULTICAM” 10.09.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
217/BŁiI/18/RG poniżej 144.000 euro 31000000-6, 31422000-0, 31730000-2 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego systemów zasilania gwarantowanego TELZAS 05.09.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
199/BŁiI/18/EJ/PMP powyżej 144.000 euro 30213500-0, 30213200-7, 30213100-6, 48420000-8 Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych oraz licencji MDM - umowa ramowa 04.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
225/BŁiI/18/MR powyżej 144.000 euro 72253200-5 Świadczenie usługi wsparcia Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów Elektronicznych ZSODE (Lotus) w trybie SLA, zwanego dalej „ZSODE (Lotus)” 02.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
219/Ctr/18/TG poniżej 144.000 euro 39522530-1, 34220000-5, 31000000-6, 39000000-2 Zakup namiotów pneumatycznych z wyposażeniem 03.09.2018 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
209/BŁiI/18/JSz/PMP powyżej 144.000 euro 30213000-5; 30231300-0; 30230000-0; 30213100-6; 30237100-0; 30230000-0; 48732000-8; Zawarcie umowy ramowej na zakup stanowisk badawczych z zakresu badań informatycznych na potrzeby laboratorium kryminalistycznych Policji 08.11.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
224/BŁiI/18/AK/PMP powyżej 144.000 euro 32550000-3, 32232000-8 Zawarcie umowy ramowej na modernizację stacjonarnej telefonii resortowej opartej na IP 05.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
231/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników odprawy szkoleniowej organizowanej przez Komendę Główną Policji w terminie 25 – 28 września 2018 r. 29.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
216/BF/18/AK powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby dwóch odpraw organizowanych przez Komendę Główną Policji 23.08.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
192/Ckt/18/EZ powyżej 144.000 euro 35812200-1 Produkcja i dostawa 960 szt. kombinezonów AT z tkaniny trudnopalnej 27.08.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
221/BF/18/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 12-14 września 2018 r. 22.08.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
228/Cir/18/TJ/PMP poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45453000-7, 45400000-1, 45421000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45262600-7, 45442100-8, 45450000-6, 45331210-1, 45310000-3, 39000000-2, 71320000-7 Modernizacja zespołu pomieszczeń w budynku przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 30.08.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
226/BF/18/MR/FBW 55300000-3 Zakup usług cateringowych dla 32 osób podczas szkoleń prowadzonych przez BMWP KGP w ramach projektu z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP”, które świadczone będą w okresie 04 września 2018 r. – 11 grudnia 2018 na terenie 11 miast 20.08.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
220/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 17-21 września 2018 r. 20.08.2018 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
218/Ctr/18/ESz powyżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup pojazdów nieoznakowanych 4x4 w ilości 2 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 sztuki w zamówieniu opcjonalnym 22.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
193/Ckt/18/EZ/FBW poniżej 144.000 euro 39294100-0 Zakup materiałów promocyjnych i szkoleniowych na potrzeby projektu realizowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Wprowadzenie w Policji Elektronicznej Rejestracji Śladów i Przedmiotów" 17.08.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony