Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
115/Ckt/19/ESz poniżej 144.000 euro 18832000-0 Dostawa 415 par trzewików specjalnych w ramach dwóch zadań 29.05.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
113/BF/19/ESz 55320000-9; 55321000-6; 55521200-0 Świadczenie usługi cateringowej w dniu 18 czerwca 2019 roku 28.05.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
109/BŁiI/19/DG/FBW powyżej 144.000 euro 32236000-6 Zakup i wdrożenie systemu radiowej łączności szyfrowanej DMR 01.07.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
121/BF/19/EB powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3. Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników odprawy szkoleniowej organizowanej przez KGP 27.05.2019 r godz. 09:55 pełna treść ogłoszenia
119/BF/19/MR 55300000-3 Zakup usługi cateringowej w dniu 13 czerwca 2019 r. 24.05.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
107/Ctr/19/AP powyżej 144.000 euro 34300000-0 Dostawa oryginalnych i porównywalnej jakości części zamiennych do pojazdów służbowych obsługiwanych przez Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji 09.07.2019 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
102/BŁiI/19/AP powyżej 144.000 euro 32420000-3 Modernizacja urządzeń szkieletowych sieci OST112 w węzłach OSTD w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 08.07.2019 godz. 9:50 pełna treść ogłoszenia
101/BŁiI/19/RG/FBW powyżej 144.000 euro 48000000-8, 48820000-2 Zakup i wdrożenie systemu umożliwiającego automatyczne porównywanie łusek i pocisków, zwanego Automatycznym Systemem Identyfikacji Broni (ASIB) 16.07.2019 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
112/BF/19/MR powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3. Zakup usług hotelarskich, konferencyjnych i gastronomicznych w dniach 02-14 czerwca 2019 r. 20.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
93/BŁiI/19/MP powyżej 144.000 euro 64211000-8 Zakup usług telekomunikacyjnych dostępu do sieci telefonii komórkowej oraz telefonii stacjonarnej 18.06.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
94/Cut/19/AK powyżej 144.000 euro 09131100-7 Dostawa w roku 2019 paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 w ilości 100.000 kg 09.07.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
106/BF/19/AP/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3. Zakup usług hotelarsko-gastronomicznych dla uczestników szkolenia w ramach projektu nr PL/2018/PR/0054 pod nazwą „Szkolenie z obsługi oprogramowania ArcGIS dla analityków kryminalnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 17.05.2019 godz. 11:50 pełna treść ogłoszenia
86/Cut/19/DG/PMP powyżej 144.000 euro 34923000-3 Dostawa laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu 11.06.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
88/Cut/19/ESz powyżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji specjalnej kal. 12 07.06.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
99/Ckt/19/AK powyżej 144.000 euro 18331000-8 Produkcja i dostawa koszulek z krótkim rękawem T-shirt w ilości 12.000 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 3.000 sztuk w zamówieniu opcjonalnym 22.05.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
104/BF/19/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej na potrzeby spotkania organizowanego przez Komendę Główną Policji 13.05.2019 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
97/BŁiI/19/MR powyżej 144.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego central telefonicznych DGT 06.06.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
81/Ckt/19/EZ powyżej 144.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 6.500 szt. spodni służbowych letnich do trzewików w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 1.000 szt. spodni w zamówieniu opcjonalnym 10.06.2019 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
83/Ckt/19/DG powyżej 144.000 euro 18332000-5 Produkcja i dostawa 7 000 szt. koszul służbowych letnich w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz od 1 500 do 3 000 szt. koszul służbowych letnich w ramach zamówienia opcjonalnego 31.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
105/BF/19/JT 55300000-3 Zakup usługi cateringowej w dniu 18 maja 2019 r. 10.05.2019 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
89/BŁiI/19/MR poniżej 144.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej Ericsson MD110 7.05.2019 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
76/BŁiI/19/AP poniżej 144.000 euro 72413000-8 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego Systemu Zarządzania Treścią (CMS) WebAdministrator GOLD (775 serwisów) na okres 24 miesięcy oraz nowych funkcjonalności systemu CMS pełna treść ogłoszenia
339/BŁiI/18/MP/FBW powyżej 144.000 euro 48461000-7, 48821000-9, 48441000-1, 48313100-6 Zakup i wdrożenie, wraz ze szkoleniem operatorów, systemu analityczno-korelującego wraz z modułem „przyśpieszenia analiz wideo”. 24.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
90/BF/19/EJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla 43 członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP podczas 14 dniowych turnusów szkoleniowo – kondycyjnych 30.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
68/Cag/19/EZ poniżej 144.000 euro Zadanie 1: 39830000-9, 39831300-9, 39831000-6, 39514200-0, 33711900-6; Zadanie 2: 33760000-5; Zadanie 3: 18930000-7 Dostawa środków czystości 29.04.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
92/Cut/19/RG/PMP powyżej 144.000 euro 35321100-1 Dostawa pistoletów samopowtarzalnych kal. 9x19 mm Parabellum Glock 17 (3 gen.) o podwyższonych parametrach lub równoważnych, w ilości 1000 kpl. 23.05.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
74/Ckt/19/DG powyżej 144.000 euro 18332000-5 Zakup 7 000 sztuk koszul służbowych w ramach zamówienia podstawowego oraz do 3 000 sztuk w ramach prawa opcji 22.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
77/BŁiI/19/AK powyżej 144.000 euro 72611000-6, 72591000-4 Serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 oraz systemu CSD - zakup usługi serwisowej SMARTNet w ramach zadania zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OST112. 23.05.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
85/Cut/19/KK/PMP powyżej 144.000 euro 35813000-6 Dostawa hełmu odłamko- i kuloodpornego typu ACH lub MICH - w ilości 3 032 szt. w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz 468 szt. w ramach zamówienia opcjonalnego. 29.05.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
87/Cut/19/ESz/PMP powyżej 144.000 euro 38430000-8 Dostawa przenośnych elektronicznych analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie osób badanych środków działających podobnie do alkoholu 22.05.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja