Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
77/BŁiI/19/AK powyżej 144.000 euro 72611000-6, 72591000-4 Serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 oraz systemu CSD - zakup usługi serwisowej SMARTNet w ramach zadania zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OST112. 23.05.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
85/Cut/19/KK/PMP powyżej 144.000 euro 35813000-6 Dostawa hełmu odłamko- i kuloodpornego typu ACH lub MICH - w ilości 3 032 szt. w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz 468 szt. w ramach zamówienia opcjonalnego. 29.05.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
87/Cut/19/ESz/PMP powyżej 144.000 euro 38430000-8 Dostawa przenośnych elektronicznych analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie osób badanych środków działających podobnie do alkoholu 22.05.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
78/Cir/19/KK poniżej 144.000 euro 75251110-4 Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych i systemów sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach Komendy Głównej Policji 06.05.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
91/BF/19/MR powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników narady szkoleniowej organizowanej przez KGP. 26.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
82/BF/19/EB/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej na potrzeby szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji 26.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
60/BF/19/AK/FBW 80300000-7 Kompleksowe studia podyplomowe z informatyki śledczej współfinansowane w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr projektu PL/2018/PR/0063 24.05.2019 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
80/Ckt/19/ESz powyżej 144.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa kurtek służbowych letnich w ramach dwóch zadań 20.05.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
64/Cir/19/AP/PMP poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45453000-7, 45400000-1, 45421000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45262600-7, 45442100-8, 45450000-6, 45331210-1, 45310000-3, 39000000-2, 71220000-6, 71320000-7 Dostosowanie budynków przy ul. Orkana 14 w Warszawie do potrzeb użytkownika. 10.05.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
52/Cut/19/TJ/FBW poniżej 144.000 euro 24600000-0 Dostawa materiałów wybuchowych oraz systemów inicjujących w ramach projektu PL/2018/PR/0053 25.04.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
66/BŁiI/19/MP powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych ZCPD i wirtualizacji. 22.05.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
75/BŁiI/19/RG/POIiŚ powyżej 144.000 euro 30213100-6 Zakup 82 szt. terminali mobilnych stanowiących wyposażenie pojazdów służby ruchu drogowego, realizowany w ramach projektu Bezpiecznie na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 26.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
65/Cut/19/MR powyżej 144.000 euro 35200000-6 Dostawy ręcznego miotacza pieprzu o pojemności 75 ml. i o pojemności 1000 ml. oraz mieszanki pieprzowej w podziale na trzy zadania. 17.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
264/Cut/18/KK powyżej 144.000 euro 09131100 Sprzedaż i wydawanie paliwa lotniczego JET-A w ilości do 1 700m3 - sukcesywnie od daty podpisania umowy do wyczerpania limitu 1 700m3 pełna treść ogłoszenia
346/BF/18/AP poniżej 144.000 euro 39150000-8, 32342400-6, 90910000-9 Wynajem wyposażenia oraz zapewnienia serwisu sprzątającego na potrzeby Europejskiej Konferencji Regionalnej INTERPOL-u (EKR) w Katowicach pełna treść ogłoszenia
73/BŁiI/19/RG powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych CPD 22.05.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
69/Ckt/19/ESz powyżej 144.000 euro 18235300-8 Produkcja i dostawa 4 500 sztuk swetrów 15.05.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
70/Cut/19/KK/PMP powyżej 144.000 euro 35815000-0 Dostawa kombinezonu dla pirotechnika ciężkiego w liczbie 10 kpl. 29.05.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
43/Ctr/19/RG powyżej 144.000 euro 09100000-0 Dostawy paliw płynnych do pojazdów policyjnych w bezgotówkowym systemie kart paliwowych w latach 2019-2022 13.05.2019, godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
61/Ckt/19/TJ poniżej 144.000 euro 30197644 Zawarcie umowy ramowej na dostawę papieru ksero 17.04.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
58/Cut/19/MP/PMP powyżej 144.000 euro 38651600-9, 32000000-3 Zakup trzech systemów obserwacji lotniczej do śmigłowców BELL-407 22.04.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
8/Cir/19/EJ/PMP poniżej 5.548.000 euro 45000000-7 Modernizacja zespołu pomieszczeń w budynku przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 25.04.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
54/Ckt/19/KK powyżej 144.000 euro 18443320-5 Produkcja i dostawa 5 000 szt. czapek służbowych letnich w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 1 000 szt. czapek służbowych letnich w ramach zamówienia opcjonalnego. 2019-05-23 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
72/Ckt/19/AP powyżej 144.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa 4 000 par trzewików służbowych w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 2 000 par trzewików służbowych w ramach zamówienia opcjonalnego 15.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
63/Ckt/19/EZ powyżej 144.000 euro 18331000-8 Produkcja i dostawa 6 500 szt. koszulek polo z krótkim rękawem w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 3 500 szt. koszulek polo z krótkim rękawem w zamówieniu opcjonalnym 19.04.2019 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
79/BF/19/EB 55300000-3 Zakup usługi cateringowej na spotkanie służb MSWiA z okazji Świąt Wielkanocnych 10.04.2019 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
67/Ckt/19/EJ poniżej 144000 euro CPV 30192121-5, 30192125-3, 30237430-2, 30192110-5, 22816000-3, 30192800-9, 30199410-7, 30199500-5, 39540000-9, 22600000-6, 24910000-6, 30193700-5, 30195900-1, 44424200-0, 44174000-0, 30192170-3, 33772000-2, 22990000-6, 30197630-1. Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów kancelaryjno-biurowych na lata 2019-2020 15.04.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
41/BŁiI/19/KK poniżej 144.000 euro 72250000-2 Zakup opieki serwisowej dla systemu Elektroniczny Dziennik Urzędowy KGP na okres 12 miesięcy pełna treść ogłoszenia
62/Ckt/19/TJ poniżej 144000 euro 39113100-8, 39112000-0 Zawarcie umowy ramowej na dostawę krzeseł i foteli biurowych w ramach dwóch części 12.04.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
49/Ckt/19/MP powyżej 144.000 euro 18443000–6 Produkcja i dostawa furażerek - czapek ćwiczebnych, w ramach trzech zadań 06.05.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja