Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
147/Ctr/17/TJ poniżej 135.000 euro 34110000-3 Zakup 1 szt. samochodu osobowego nieoznakowanego typu SUV 02.08.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
95/BŁiI/17/MG powyżej 135.000 euro 50323000-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu komputerowego 21.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
136/BŁiI/17/EZ powyżej 135.000 euro 72700000-7 Zakup usługi sewisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów, switch'y, fireall'i, ipsów, loadbalanserów, serwerów) znajdujących się w Biurze Łączności i Informatyki KGP 1.08.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
145/Ckt/17/MG powyżej 135.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 8400 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz 2 100 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia opcjonalnego 27.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
143/BF/17/MG 80510000-2 Zakup usług szkoleniowych pn.: „Administering Windows Server 2012 (MS-20411)” oraz „Szkolenie operatorskie II stopnia z centrali Mitel MiVoice MX – One (Ericsson MD110)” 21.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
141/Ctr/17/JSz/PMP powyżej 135.000 euro 34114200-1 Zakup pojazdu typu furgon nieoznakowany 17.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
142/BŁiI/17/TJ poniżej 135.000 euro 30214000-2, 30231300-0, 30232100-5, 30233300-4 Zakup pierwszego wyposażenia informatycznego w ramach przebudowy budynków koszarowych nr 6 i 7 na potrzeby Komendy Głównej Policji przy ul. Podchorążych 38 24.07.2017 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
140/BF/17/ŁW 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy szkoleniowej, organizowanej w dniach 19-22 września 2017 r. przez Biuro Kontroli KGP 17.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
139/BF/17/UM 80510000-2 Zadanie 1 - wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej szkolenie naziemne oraz trening z procedur awaryjnych na symulatorze lotów śmigłowca Mi-8/17 dla załóg lotniczych, Zadanie 2 - wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej szkolenie naziemne oraz trening z procedur awaryjnych na symulatorze lotów śmigłowca Bell-412 dla załóg lotniczych 25.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
130/BŁiI/17/MG poniżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia administracyjnego w trybie SLA dla systemu ZSODE oraz puli 20 osobodni na dodatkowe prace inżynierskie 25.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
131/BŁiI/17/MR poniżej 135.000 euro 72611000-6; 72253200-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu serwerowego KGP/KWP/KSP systemów wewnętrznych Policji wraz z asystą techniczną. 14.07.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
122/BF/17/RG 92622000-7, 55120000-7, 55300000-3 Organizacja biegu przełajowego na dystansie 5 km i 10 km, wraz z wykonaniem usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla uczestników przedsięwzięcia 13.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
127/BŁiI/17/JSz powyżej 135.000 euro 32428000-9; 32420000-3 „Modernizacja wybudowanej przez Policję infrastruktury dostępowej – dostawa urządzeń szkieletowych do węzłów sieci OST112 dla jednostek organizacyjnych Policji w Radomiu i Warszawie.” 10.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
128/Ctr/17/MP powyżej 135.000 euro 34110000-3 Dostawa 1 szt. pojazdu nieoznakowanego typu SUV o podwyższonych parametrach 08.08.2017 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
126/Ckt/17/RG/PMP powyżej 135.000 euro 18143000-3 Produkcja i dostawa 1250 kompletów zestawów przeciwuderzeniowych 17.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
129/Ctr/17/MP powyżej 135.000 euro 34110000-3 Dostawa 14 szt. pojazdów nieoznakowanych typu furgon sześcio/siedmioosobowy (+3 w prawie opcji) 08.08.2017 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
135/BF/17/ŁW 55300000-3; 55120000-7 Wykonanie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników warsztatów organizowanych przez Komendę Główną Policji 07.07.2017 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
123/Cir/17/JSz powyżej 135.000 euro 71000000-8 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „KGP Warszawa ul. Puławska 148/150 – kompleksowy remont pomieszczeń, korytarzy, klatek schodowych i instalacji wewnętrznych (c.o., c.w., wod-kan) 07.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
98/Ctr/17/DG powyżej 135.000 euro 34110000-3 Zakup 41 szt. pojazdów nieoznakowanych typu SUV lub crossover- 5d (+ 5 w prawie opcji) 08.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
120/Cir/17/TJ poniżej 5.225.000 euro 45000000-7, 45311200-2, 45331220-4, 45314300-4, 45312100-8, 32340000-8, 51212000-1 Remont kompleksu pomieszczeń Sali generalskiej - KGP Warszawa ul. Puławska 148/150 14.07.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
134/Cir/17/KK poniżej 5.225.000 euro 45111300-1, 45111000-8, 45111100-9, 45111220-6 Rozbiórka istniejącego obiektu hali sportowej "Judo" zlokalizowanego na działce Komendy Głównej Policji nr ew. 5/5 obręb 1-01-15 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa przy ul. Racławickiej 132 13.07.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
121/Ckt/17/MR poniżej 135.000 euro 18931000-4 Produkcja i dostawa 220 szt. toreb transportowych 30.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
111/BŁiI/17/RG powyżej 135.000 euro 64214400-3, 72400000-4 Dostawa i realizacja usługi polegającej na stałym dostępie typu tranzyt sieci OST112 do Internetu za pomocą łącza światłowodowego przez okres 24 miesięcy oraz realizacji usługi ochrony infrastruktury operatora sieci operatora sieci OST112 przed atakami typu DoS i DDoS z sieci Internet. 01.08.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
115/BF/17/EZ 85121000-3 Zakup specjalistycznych usług medycznych w latach 2018-2019 29.06.207 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
119/Ctr/17/UM poniżej 135.000 euro 50112100-4 Kompleksowe wykonanie usług napraw pojazdów służbowych KGP i CBŚP uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych oraz wykonywanie innych napraw blacharsko-lakierniczych i mechanicznych zleconych przez Zamawiającego 27.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
124/BF/17/RG poniżej 135.000 euro 39294100 Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby KGP w Warszawie 22.06.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
114/BŁiI/17/JSz powyżej 135.000 euro 32420000-3 Serwis i modernizacja CPSPR oraz CSD w ramach projektu serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 24.07.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
106/BłiI/17/MP powyżej 135.000 euro 71241000, 71244000, 71248000 Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej 112 28.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
104/BF/17/TJ powyżej 135.000 euro 63120000-6, 90520000-8 Usługa przechowania w szczególności odczynników i substancji chemicznych, mieszanin reakcyjnych, chemicznych odpadów poprodukcyjnych i urządzeń służących do wytwarzania substancji zabronionych zabezpieczanych w trakcie likwidacji miejsc produkcji środków odurzających i substancji psychotropowych a także aparatury służącej lub mogącej być wykorzystaną przy produkcji wskazanych substancji. 19.07.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
118/BŁiI/17/TJ powyżej 135.000 euro 32428000-9, 32420000-3, 30210000-4, 30231310-3 Modernizacja urządzeń szkieletowych sieci OST112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 20.07.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia