Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
186/BF/18/DG/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników III spotkania CARIN dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach projektu pn. „CARIN” nr ISFP-2016-AG-EBA-CARIN 18.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
156/Cut/18/KK powyżej 144.000 euro 35331300-3 Dostawa granatów w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) i opcjonalnego, z podziałem na pięć zadań 17.08.2018 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
183/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas szkolenia organizowanego przez Komendę Główna Policji w dniach 17-21 września 2018 r. 16.07.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
154/Cir/18/UM poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45453000-7, 45400000-1, 45421000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45262600-7, 45442100-8, 45450000-6, 45331210-1, 45310000-3, 39000000-2, 71320000-7. Modernizacja zespołu pomieszczeń w budynku przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 23.07.2018 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
141/BŁiI/18/TG/PMP powyżej 144.000 euro 30211300-4 Dostarczenie platformy sprzętowej dla Systemu ERCDŚ 30.08.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
167/Cut/18/EJ powyżej 144.000 euro 33111000-1 Dostawa urządzenia rentgenowskiego służącego do detekcji podejrzanych potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów 20.07.2018 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
136/BŁiI/18/JSz/PMP powyżej 144.000 euro 30232110-8 Zawarcie umowy ramowej na modernizację urządzeń wielofunkcyjnych małogabarytowych 21.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
176/Ckt/18/JSz poniżej 144.000 euro 18410000-6 Produkcja i dostawa 416 kpl. mundurów letnich w kamuflażu typu „MULTICAM 17.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
181/BF/18/TJ poniżej 144.000 euro 22462000-6 Zawarcie umowy ramowej na dostawy materiałów promocyjnych dla Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji 13.07.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
163/BŁiI/18/AP powyżej 144.000 euro 72260000-2 Zakup wsparcia technicznego producenta (subskrypcji) dla oprogramowania Red Hat Enterprise Linux 30.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
166/Cut/18/MP powyżej 144.000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji specjalnej do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 09.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
126/Ctr/18/TG/PMP powyżej 144.000 euro 34121000-1 Dostawa 2 sztuk autobusów o liczbie miejsc min. 42 łącznie z kierowcą i pilotem 09.08.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
140/Ctr/18/AK/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa 30 sztuk pojazdów typu kombi van w policyjnej wersji oznakowanej oraz 5 sztuk w zamówieniu opcjonalnym 09.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
173/Cut/18/DG powyżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup naboi pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum z pociskiem całkowicie pokrytym płaszczem 08.08.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
129/Ctr/18/KK/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa 100 szt. pojazdów typu Mała Więźniarka MW 09.08.2018 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
151/BŁiI/18/RG powyżej 144.000 euro 64110000-0 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek nierejestrowanych, poleconych, rejestrowanych i paczek oraz ich zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek organizacyjnych Policji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA, Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, Urzędu do Spraw Cudzoziemców 17.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
147/Ctr/18/JSz/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1; 341144000-8 Zakup 23 szt pojazdów typu nieoznakowany furgon 8 osobowy o wzmocnionych parametrach technicznych 10.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
172/BF/18/ESz powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników szkolenia realizowanego w dniach 19-21 września lub 26-28 września 2018 r. 11.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
169/BF/18/AP/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Świadczenie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników dwóch edycji warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Komendę Główną Policji 10.07.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
184/BF/18/DG 55300000-3 Wykonanie usług cateringowych w ramach 6 zadań 05.07.2018 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
164/BF/18/EJ 80533100-0 Zakup usługi szkoleń informatycznych w podziale na dwa zadania 12.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
177/BF/18/JSz 55520000-1 Świadczenie usługi cateringowej w dniu 24 lipca 2018 r. 06.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
161/BŁiI/18/UM poniżej 144.000 euro 72253200-5, 72212000-4 Zakup usługi świadczenia dla aplikacji AKU KCIK 06.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
160/BŁiI/18/RG/FBW poniżej 144.000 euro 357112000-8 Zakup 4 zestawów specjalistycznych wielofunkcyjnych telefonów specjalnych” w ramach projektu PL/2017/PR/0009 – Usprawnienie pracy zespołu negocjacyjnego w sytuacjach kryzysowych 20.07.2018 r. godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
152/BŁiI/18/EZ powyżej 144.000 euro 72700000-7 Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów, switch'y, firewall'i, ips'ów, loadbalanserów, serwerów) znajdujących się w Biurze Łączności i Informatyki KGP 30.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
145/Cut/18/DG powyżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji specjalnej w ramach 5 zadań 30.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
142/Ctr/18/DG powyżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup 36 szt. pojazdów nieoznakowanych typu SUV lub Crossover (+5 szt. w prawie opcji) 30.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
150/Cut/18/TJ/FBW powyżej 144.000 euro 34711200-6 Dostawa bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wraz z osprzętem i dronami szkoleniowymi 07.08.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
159/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 10-12 października 2018 r. 02.07.2018 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
158/BF/18/AP/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług gastronomicznych i hotelarskich w ramach projektu z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Wdrożenie Systemu Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP 28.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony