Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
106/BF/19/AP/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3. Zakup usług hotelarsko-gastronomicznych dla uczestników szkolenia w ramach projektu nr PL/2018/PR/0054 pod nazwą „Szkolenie z obsługi oprogramowania ArcGIS dla analityków kryminalnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 17.05.2019 godz. 11:50 pełna treść ogłoszenia
86/Cut/19/DG/PMP powyżej 144.000 euro 34923000-3 Dostawa laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu 11.06.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
88/Cut/19/ESz powyżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji specjalnej kal. 12 07.06.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
99/Ckt/19/AK powyżej 144.000 euro 18331000-8 Produkcja i dostawa koszulek z krótkim rękawem T-shirt w ilości 12.000 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 3.000 sztuk w zamówieniu opcjonalnym 22.05.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
104/BF/19/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej na potrzeby spotkania organizowanego przez Komendę Główną Policji 13.05.2019 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
97/BŁiI/19/MR powyżej 144.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego central telefonicznych DGT 06.06.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
81/Ckt/19/EZ powyżej 144.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 6.500 szt. spodni służbowych letnich do trzewików w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 1.000 szt. spodni w zamówieniu opcjonalnym 10.06.2019 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
83/Ckt/19/DG powyżej 144.000 euro 18332000-5 Produkcja i dostawa 7 000 szt. koszul służbowych letnich w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz od 1 500 do 3 000 szt. koszul służbowych letnich w ramach zamówienia opcjonalnego 31.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
105/BF/19/JT 55300000-3 Zakup usługi cateringowej w dniu 18 maja 2019 r. 10.05.2019 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
89/BŁiI/19/MR poniżej 144.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej Ericsson MD110 7.05.2019 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
76/BŁiI/19/AP poniżej 144.000 euro 72413000-8 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego Systemu Zarządzania Treścią (CMS) WebAdministrator GOLD (775 serwisów) na okres 24 miesięcy oraz nowych funkcjonalności systemu CMS pełna treść ogłoszenia
339/BŁiI/18/MP/FBW powyżej 144.000 euro 48461000-7, 48821000-9, 48441000-1, 48313100-6 Zakup i wdrożenie, wraz ze szkoleniem operatorów, systemu analityczno-korelującego wraz z modułem „przyśpieszenia analiz wideo”. 24.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
90/BF/19/EJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla 43 członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP podczas 14 dniowych turnusów szkoleniowo – kondycyjnych 30.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
68/Cag/19/EZ poniżej 144.000 euro Zadanie 1: 39830000-9, 39831300-9, 39831000-6, 39514200-0, 33711900-6; Zadanie 2: 33760000-5; Zadanie 3: 18930000-7 Dostawa środków czystości 29.04.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
92/Cut/19/RG/PMP powyżej 144.000 euro 35321100-1 Dostawa pistoletów samopowtarzalnych kal. 9x19 mm Parabellum Glock 17 (3 gen.) o podwyższonych parametrach lub równoważnych, w ilości 1000 kpl. 23.05.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
74/Ckt/19/DG powyżej 144.000 euro 18332000-5 Zakup 7 000 sztuk koszul służbowych w ramach zamówienia podstawowego oraz do 3 000 sztuk w ramach prawa opcji 22.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
77/BŁiI/19/AK powyżej 144.000 euro 72611000-6, 72591000-4 Serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 oraz systemu CSD - zakup usługi serwisowej SMARTNet w ramach zadania zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OST112. 23.05.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
85/Cut/19/KK/PMP powyżej 144.000 euro 35813000-6 Dostawa hełmu odłamko- i kuloodpornego typu ACH lub MICH - w ilości 3 032 szt. w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz 468 szt. w ramach zamówienia opcjonalnego. 29.05.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
87/Cut/19/ESz/PMP powyżej 144.000 euro 38430000-8 Dostawa przenośnych elektronicznych analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie osób badanych środków działających podobnie do alkoholu 22.05.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
78/Cir/19/KK poniżej 144.000 euro 75251110-4 Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych i systemów sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach Komendy Głównej Policji 06.05.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
91/BF/19/MR powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników narady szkoleniowej organizowanej przez KGP. 26.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
82/BF/19/EB/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej na potrzeby szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji 26.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
60/BF/19/AK/FBW 80300000-7 Kompleksowe studia podyplomowe z informatyki śledczej współfinansowane w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr projektu PL/2018/PR/0063 24.05.2019 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
80/Ckt/19/ESz powyżej 144.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa kurtek służbowych letnich w ramach dwóch zadań 20.05.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
64/Cir/19/AP/PMP poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45453000-7, 45400000-1, 45421000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45262600-7, 45442100-8, 45450000-6, 45331210-1, 45310000-3, 39000000-2, 71220000-6, 71320000-7 Dostosowanie budynków przy ul. Orkana 14 w Warszawie do potrzeb użytkownika. 10.05.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
52/Cut/19/TJ/FBW poniżej 144.000 euro 24600000-0 Dostawa materiałów wybuchowych oraz systemów inicjujących w ramach projektu PL/2018/PR/0053 25.04.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
66/BŁiI/19/MP powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych ZCPD i wirtualizacji. 22.05.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
75/BŁiI/19/RG/POIiŚ powyżej 144.000 euro 30213100-6 Zakup 82 szt. terminali mobilnych stanowiących wyposażenie pojazdów służby ruchu drogowego, realizowany w ramach projektu Bezpiecznie na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 26.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
65/Cut/19/MR powyżej 144.000 euro 35200000-6 Dostawy ręcznego miotacza pieprzu o pojemności 75 ml. i o pojemności 1000 ml. oraz mieszanki pieprzowej w podziale na trzy zadania. 17.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
264/Cut/18/KK powyżej 144.000 euro 09131100 Sprzedaż i wydawanie paliwa lotniczego JET-A w ilości do 1 700m3 - sukcesywnie od daty podpisania umowy do wyczerpania limitu 1 700m3 pełna treść ogłoszenia
Polska Policja