Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
135/BF/17/ŁW 55300000-3; 55120000-7 Wykonanie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników warsztatów organizowanych przez Komendę Główną Policji 07.07.2017 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
123/Cir/17/JSz powyżej 135.000 euro 71000000-8 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „KGP Warszawa ul. Puławska 148/150 – kompleksowy remont pomieszczeń, korytarzy, klatek schodowych i instalacji wewnętrznych (c.o., c.w., wod-kan) 07.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
98/Ctr/17/DG powyżej 135.000 euro 34110000-3 Zakup 41 szt. pojazdów nieoznakowanych typu SUV lub crossover- 5d (+ 5 w prawie opcji) 08.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
120/Cir/17/TJ poniżej 5.225.000 euro 45000000-7, 45311200-2, 45331220-4, 45314300-4, 45312100-8, 32340000-8, 51212000-1 Remont kompleksu pomieszczeń Sali generalskiej - KGP Warszawa ul. Puławska 148/150 14.07.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
134/Cir/17/KK poniżej 5.225.000 euro 45111300-1, 45111000-8, 45111100-9, 45111220-6 Rozbiórka istniejącego obiektu hali sportowej "Judo" zlokalizowanego na działce Komendy Głównej Policji nr ew. 5/5 obręb 1-01-15 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa przy ul. Racławickiej 132 13.07.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
121/Ckt/17/MR poniżej 135.000 euro 18931000-4 Produkcja i dostawa 220 szt. toreb transportowych 30.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
111/BŁiI/17/RG powyżej 135.000 euro 64214400-3, 72400000-4 Dostawa i realizacja usługi polegającej na stałym dostępie typu tranzyt sieci OST112 do Internetu za pomocą łącza światłowodowego przez okres 24 miesięcy oraz realizacji usługi ochrony infrastruktury operatora sieci operatora sieci OST112 przed atakami typu DoS i DDoS z sieci Internet. 01.08.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
115/BF/17/EZ 85121000-3 Zakup specjalistycznych usług medycznych w latach 2018-2019 29.06.207 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
119/Ctr/17/UM poniżej 135.000 euro 50112100-4 Kompleksowe wykonanie usług napraw pojazdów służbowych KGP i CBŚP uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych oraz wykonywanie innych napraw blacharsko-lakierniczych i mechanicznych zleconych przez Zamawiającego 27.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
124/BF/17/RG poniżej 135.000 euro 39294100 Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby KGP w Warszawie 22.06.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
114/BŁiI/17/JSz powyżej 135.000 euro 32420000-3 Serwis i modernizacja CPSPR oraz CSD w ramach projektu serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 24.07.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
106/BłiI/17/MP powyżej 135.000 euro 71241000, 71244000, 71248000 Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej 112 28.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
104/BF/17/TJ powyżej 135.000 euro 63120000-6, 90520000-8 Usługa przechowania w szczególności odczynników i substancji chemicznych, mieszanin reakcyjnych, chemicznych odpadów poprodukcyjnych i urządzeń służących do wytwarzania substancji zabronionych zabezpieczanych w trakcie likwidacji miejsc produkcji środków odurzających i substancji psychotropowych a także aparatury służącej lub mogącej być wykorzystaną przy produkcji wskazanych substancji. 19.07.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
118/BŁiI/17/TJ powyżej 135.000 euro 32428000-9, 32420000-3, 30210000-4, 30231310-3 Modernizacja urządzeń szkieletowych sieci OST112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 20.07.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
112/BŁiI/17/AK powyżej 135.000 euro 30125110-5; 30124300-7; 30125100-2 Zakup materiałów eksploatacyjnych do obsługi urządzeń drukujących 25.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
113/Cut/17/MG powyżej 135.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji kal. 12 21.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
117/Cut/17/EZ poniżej 135.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji pistoletowej 19.06.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
102/BŁiI/17/JSz powyżej 135.000 euro 30213100-6; 32322000-6; 30213000-5; 30231300-0; 30233000-1; 30213200-7; 48823000-3; 30214000-2; 38652100-1; 30232100-5; 30216110-0; 30232100-5; 48313000-5; 48313000-5; 48000000-8. Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania dla biur Komendy Głównej Policji w ramach 3 zadań 20.07.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
105/BF/17/EZ 80533100-0 Zakup szkoleń informatycznych 12.06.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
109/Ckt/17/MP powyżej 135.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa kurtek służbowych zimowych z podpinką i ocieplaczem z polaru w ramach 2 zadań 09.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
93/BŁiI/17/AK poniżej 135.000 euro 72268000-1, 48761000-0, 32424000-1, 32420000-3, 30213100-6, 30232110-8 Dzierżawa sprzętu oraz wyposażenia Akademii Sieciowej Cisco CCNA 14.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
108/Ckt/17/MG poniżej 135.000 euro 35811200-4 Produkcja i dostawa 1 365 kpl. mundurów ćwiczebnych 24.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
94/BŁiI/17/AK/PMP powyżej 135.000 euro 30213500-0 Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych 29.06.2017 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
90/BŁiI/17/RG powyżej 135.000 euro 72253000-3 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla systemów I-24/7, AFIS, FAVI, CODIS, FP, DAKTYL, KSI, CSI i pozostałego sprzętu przez okres 24 miesięcy 22.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
35/Cut/17/AK/PMP powyżej 135.000 euro 35815000-0 Zakup 6 kompletów kombinezonów dla pirotechnika ciężkich 30.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
100/Ctr/17/EZ/PMP powyżej 135.000 euro 34110000-1 Dostawa 14 szt. pojazdów typu pickup w wersji nieoznakowany i dostawa 14 szt. pojazdów terenowych w wersji nieoznakowany 21.06.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
23/Cut/17/UM/PMP powyżej 135.000 euro 35815100-1 Zakup kamizelek kuloodpornych 03.07.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
62/BŁiI/17/MR/PMP powyżej 135.000 euro 48820000-2, 30211000-1, 30233141-1 Modernizacja centralnych systemów informatycznych Policji z wykorzystaniem nowych technologii serwerowych, macierzowych, aplikacyjnych - zakup serwerów przestrzeni dyskowych i stacji zarządzających 23.06.2017 godz. 08:30 pełna treść ogłoszenia
101/Cir/17/RG poniżej 135.000 euro 50000000-5, 50531300-9, 50511000-0 Świadczenie serwisu pogwarancyjnego i wykonanie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynkach KGP w Warszawie 22.05.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
22/Ctr/17/TJ/PMP powyżej 135.000 euro 34114000-9 Dostawa 6 sztuk samochodów do przewozu ładunków wybuchowych wyposażonych w gazoszczelny pojemnik 30.06.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia