Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
149/BF/19/RG/FBW 80533100-0 Zakup szkoleń w ramach projektu realizowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego pn. Modernizacja Platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS) w podziale na 6 zadań 09.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
148/BŁiI/19/DG/FBW powyżej 144.000 euro 30213100-6 Zakup wysokowydajnych laptopów w ramach projektu PL/2018/PR/0020 – „Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez CBŚP” 10.07.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
139/Cut/19/EZ powyżej 144.000 euro 35330000-6 Dostawa 307.500 szt. nabojów pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum z pociskiem typu JHP 25.07.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
140/Cut/19/EZ/PMP powyżej 144.000 euro 35815100-1 Dostawa kamizelek kuloodpornych zintegrowanych z możliwością skorzystania z prawa opcji 30.07.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
152/BF/19/JT 55300000-3 Zakup usługi cateringowej z okazji Święta Policji w dniu 22 lipca 2019 r. 28.06.2019 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
146/BF/19/KK/FBW 80533100-0 Zakup usługi szkoleń informatycznych w podziale na dwa zadania w ramach realizacji przedsięwzięcia pn „Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy” 05.07.2019 r. godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
134/BŁiI/19/EZ powyżej 144.000 euro 32428000-9 Modernizacja urządzeń szkieletowych sieci OST112 w OSTA/OSTB w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 2.08.2019 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
144/BF/19/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla 43 członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP podczas 14-dniowych turnusów szkoleniowo-kondycyjnych 18.06.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
124/Ctr/19/EZ/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Zakup 24 sztuk pojazdów typu Mała Więźniarka MW 12.07.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
137/Ckt/19/ESz powyżej 144.000 euro 18235300-8 Produkcja i dostawa 4 500 sztuk swetrów 25.06.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
129/BŁiI/19/RG/POIiŚ powyżej 144.000 euro 32236000-6 Zakup 740 radiotelefonów przewoźnych w ramach projektu „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 11.07.2019 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
120/Cut/19/DG powyżej 144.000 euro 35331300-3 Zakup granatów w ramach 5 zadań 09.07.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
131/BŁiI/19/ESz powyżej 144.000 euro 72268000-1, 48821000-9, 48000000-8 Modernizacja systemu PKiD Centralnego Punktu Systemu Powiadamiania Ratunkowego 24.07.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
135/Ckt/19/TJ poniżej 144.000 euro 39113100-8, 39112000-0 Zawarcie umowy ramowej na dostawę krzeseł i foteli biurowych 12.06.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
133/BŁiI/19/MR poniżej 144.000 euro 50312000-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń mobilnych współpracujących z systemem AFIS - MorphoTouch i MorphoRapID 12.06.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
95/Cut/19/MP/PMP powyżej 144.000 euro 35200000-0 Dostawa dwóch kompletów zagłuszarek fal radiowych 08.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
114/Ctr/19/EJ/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa 53.szt. pojazdów typu kombi van w policyjnej wersji oznakowany oraz 9 szt. w zamówieniu opcjonalnym 15.07.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
122/BŁiI/19/AP/PMP powyżej 144.000 euro 30233141-1, 32420000-3, 48000000-8, 48820000-2, 72253200-5 Rozbudowa sprzętowa KSIP pod nowotworzony RW 01.08.2019 godz. 08:50 pełna treść ogłoszenia
136/Cir/19/RG poniżej 144.000 euro 50000000-5, 50531300-9, 50511000-0 Świadczenie serwisu pogwarancyjnego i wykonanie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynkach KGP i CBŚP w Warszawie. 13.06.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
127/Cir/19/AP/PMP poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45453000-7, 45400000-1, 45421000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45262600-7, 45442100-8, 45450000-6, 45331210-1, 45310000-3, 39000000-2, 71220000-6, 71320000-7 Dostosowanie budynków przy ul. Orkana 14 w Warszawie do potrzeb użytkownika 27.06.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
125/BŁiI/19/KK/PMP powyżej 144.000 euro 48000000-8, 72268000-1, 72267000-4 Zakup licencji oprogramowania pod nowotworzony RW 17.01.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
116/BŁiI/19/EZ powyżej 144.000 euro 32428000-9, 32420000-3 Modernizacja i wdrożenie nowego środowiska PKI dla GETVPN w sieci OST112 oraz wymiana routerów Cisco 7200 realizujących funkcję Kluczy Serwerów w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 03.07.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
96/BF/19/AK/FBW 80533100-0 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Kompleksowe studia podyplomowe i zaawansowane szkolenia z informatyki śledczej" współfinansowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr projektu PL/2018/PR/0063 24.06.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
108/BŁiI/19/KK powyżej 144.000 euro 72611000-6 Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST112 28.06.2019 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
84/BF/19/MR/FBW 80510000-2 Zakup kompleksowej usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu pn. "Zwiększenie skuteczności Policji w pozyskiwaniu danych z urządzeń rejestrujących obraz" nr projektu: PL/2018/PR/0056. 7.06.2019 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
123/BF/19/EJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla 43 członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP podczas 14 dniowych turnusów szkoleniowo – kondycyjnych 31.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
126/Ckt/19/TJ poniżej 144.000 euro 30197644-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawę papieru ksero 04.06.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
100/Ckt/19/TJ poniżej 144.000 euro 39130000-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawy mebli biurowych 31.05.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
115/Ckt/19/ESz poniżej 144.000 euro 18832000-0 Dostawa 415 par trzewików specjalnych w ramach dwóch zadań 29.05.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
113/BF/19/ESz 55320000-9; 55321000-6; 55521200-0 Świadczenie usługi cateringowej w dniu 18 czerwca 2019 roku 28.05.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
Polska Policja