Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
40/Ckt/17/RG powyżej 135.000 euro 18235300-8 Produkcja i dostawa 10 400 szt. swetrów w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 2 600 szt. swetrów w zamówieniu opcjonalnym – w ramach dwóch zadań 04.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
32/Ckt/17/EZ poniżej 135.000 euro 18235000-5 Zakup półgolfów 10.04.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
41/Ckt/17/MG powyżej 135.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 8400 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz 2100 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia opcjonalnego. 04.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
33/Ckt/17/JSz poniżej 135.000 euro 4442130000-0 Dostawa atestowanych szaf metalowych w ramach 2 zadań 11.04.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
38/Ckt/17/MR powyżej 135.000 euro 18332000-5 Produkcja i dostawa koszul służbowych letnich w ramach 2 zadań 05.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
25/Cut/17/MG powyżej 135.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji kal. 12 25.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
31/Ckt/17/MR powyżej 135.000 euro 18332000-5 Produkcja i dostawa koszul służbowych w ramach 2 zadań 04.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
48/BF/17/RG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla uczestników warsztatów szkoleniowych w dniach 10-12 maja 2017 roku 23.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
42/Cag/17/MG poniżej 135.000 euro 90910000-9, 90911200-8, 90919200-4, 90914000-7, 90620000-9 Usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych Centralnego Biura Śledczego Policji oraz terenów wokół dwóch budynków 27.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
34/Ckt/17/TJ poniżej 135.000 euro 18443320-5 Zakup czapek służbowych zimowych 03.04.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
30/Ckt/17/JSz poniżej 135.000 euro 18425000-4 Produkcja i dostawa pasów głównych 03.04.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
26/Cut/17/EZ powyżej 135.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji pistoletowej 15.05.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
27/BŁiI/17/UM powyżej 135.000 euro 72268000-1; 72267000-4; 72253200-5 Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe dla PSTD i ODN wraz ze wsparciem na 36 miesięcy 25.04.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
37/Ckt/17/RG powyżej 135.000 euro 18443320-5 Produkcja i dostawa 8 000 szt. czapek służbowych letnich w ramach zamówienia podstawowego oraz 2 000 szt. czapek służbowych letnich w ramach zamówienia opcjonalnego. 27.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
29/Ckt/17/MP powyżej 135.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa kurtek służbowych zimowych z podpinką i ocieplaczem z polaru w ramach 2 zadań 26.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
43/Ckt/17/UM poniżej 135.000 euro 18930000-7 Dostawa 140 sztuk worków marynarza 24.03.2017 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
20/Ckt/17/KK poniżej 135.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa 220 szt. toreb transportowych 24.03.2017 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
36/Ckt/17/ŁW poniżej 135.000 euro 39100000-3 Dostawa krzeseł, foteli oraz mebli biurowych 27.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
39/BF/17/DG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej w ramach 2 zadań. 21.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
6/BŁiI/17/KK powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia utrzymaniowego dla systemów: KSIP, SWD, SA, SPP, PPU, SNP, SA KSIP, SA SWD z gwarantowanym czasem naprawy pełna treść ogłoszenia
21/Ckt/17/RG poniżej 135.000 euro 30197644-2 Dostawa papieru ksero 15.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
19/BŁiI/17/UM powyżej 135.000 euro 64212000-5 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 14.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
15/BŁiI/17/ŁW powyżej 135.000 euro 64212000-5 Zakup usługi transmisji danych GPRS/EDGE/HSDPA przez okres 24 miesięcy dla 14720 kart SIM działających w dedykowanym punkcie APN 11.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
17/BŁiI/17/MR poniżej 135.000 euro 64214400-3 Dzierżawa cyfrowego łącza telekomunikacyjnego zapewniającego dowiązanie do policyjnej sieci teletransmisyjnej systemów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (zadanie nr 1) Dzierżawa cyfrowych łączy telekomunikacyjnych zapewniających dowiązanie do policyjnej sieci teletransmisyjnej lokalizacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich i Boruczy (zadanie nr 2) 07.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
11/Cir/17/TJ poniżej 135.000 euro 50324100-3 Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów kontroli dostępu SKD i systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie 08.03.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
12/BŁiI/17/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych CPD 30.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
9/Cir/17/MP powyżej 135.000 euro 50324100-3 Pogwarancyjne przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacje lub rozbudowy infrastruktury technicznej w obiekcie Komendy Głównej Policji w Warszawie 03.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
13/Cag/17/MG poniżej 135.000 euro 90910000-9, 90911200-8, 90919200-4, 90914000-7, 90620000-9 Usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych Centralnego Biura Śledczego Policji oraz terenu wokół dwóch budynków 23.02.2017 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
10/BŁiI/17/ŁW poniżej 135.000 euro 72320000-4 Zakup dostępu do bazy aktów prawnych Systemu Informacji Prawnej (Systemu) za pośrednictwem sieci Internet dla 260 stanowisk komputerowych w trybie jednoczesnego udostępnienia Systemu, świadczonego w okresie 12 miesięcy 1.03.2017 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
4/BŁiI/17/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi Asysty Technicznej dla produktów firmy Oracle użytkowanych w systemach informatycznych Policji 13.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia