Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
132/Ctr/18/TJ/NFOŚ powyżej 144.000 euro 34521300-8 Dostawa 6 szt. łodzi kategorii R-2 17.07.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
107/Ctr/18/ESz powyżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup pojazdów nieoznakowanych 4x4 w ilości 2 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 sztuki w zamówieniu opcjonalnym 17.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
106/Ctr/18/AK powyżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup pojazdów nieoznakowanych kombivan w ilości 3 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 2 sztuk w zamówieniu opcjonalnym 17.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
133/Ctr/18/TJ/NFOŚ poniżej 144.000 euro 34521300-8 Dostawa 3 szt. łodzi kategorii R-3 02.07.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
128/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 10-12 października 2018 12.06.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
88/BŁiI/18/JSz powyżej 144.000 euro 32428000-9, 32420000-3 Sukcesywna modernizacja urządzeń ASR1002-F sieci OST112 w węzłach KWP w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 10.07.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
130/BF/18/TG 80533100-0 Zakup usługi szkoleń certyfikowanych w zakresie merytorycznym Network Design and Architecture Bootcamp (CNDABC) 11.06.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
125/Cut/18/RG/PMP powyżej 144.000 euro 38430000-8 Dostawa przenośnych elektronicznych analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie osób badanych Środków działających podobnie do alkoholu w ilości 18 zestawów w zamówieniu podstawowym oraz do 2 zestawów w zamówieniu opcjonalnym 05.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
82/Cut/18/EZ powyżej 144.000 euro 31600000-2, 34731700-7, 34741000-3 Dostawa części zamiennych i obsługowych do śmigłowców Policji 12.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
33/Cir/18/RG poniżej 144.000 euro 50324100-3 Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów dozoru telewizyjnego CCTV w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie. 11.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
122/BF/18/JSz 80533100-0 Zakup szkoleń informatycznych dla inżynierów Operatora OST112 z zakresu operatorskiego zastosowania i rozwiązań posiadanych urządzeń F5 Networks w ramach ścieżki Service Provider 05.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
104/BŁiI/18/DG/PMP powyżej 144.000 euro 30213100-6 Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych) poprzez zakup komputerów przenośnych w ramach umowy ramowej 02.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
119/BF/18/ESz 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby trzech odpraw organizowanych przez Komendę Główną Policji 07.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
75/Cut/18/ESz powyżej 144.000 euro 09131100-7, FB01-7, FB03-3, FB13-3, DA23-0 Dostawa w roku 2018 paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 w ilości 100 000 kg 10.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
123/BF/18/KK powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby Komendy Głównej Policji w terminie 11-13 czerwca 2018 r. 28.05.2018 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
109/Cut/18/EZ/FBW powyżej 144.000 euro 34711200-6 Dostawa systemu antydronowego do neutralizacji małych bezzałogowych statków powietrznych 19.06.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
121/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby dwóch edycji warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Policję 30.05.2018 godz:09:30 pełna treść ogłoszenia
103/BŁiI/18/TG/PMP powyżej 144.000 euro 30213000-5, 30231300-0 Zawarcie umowy ramowej na modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania 16.07.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
127/BF/18/JSz powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas warsztatów profilaktyki stresu organizowanych przez Komendę Główną Policji w ramach 2 zadań 23.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
74/Cir/18/KK poniżej 5.548.000 euro 45231400-9 Wykonanie remontu linii kablowych oświetlenia terenu obiektów KGP położonych w Warszawie przy ul. Taborowej 33c oraz Wiśniowej 58 07.06.2018 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
95/Ckt/18/DG powyżej 144.000 euro 18443320-5 Produkcja i dostawa 4.000 szt. czapek służbowych letnich w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz od 500 szt. do 1000 szt. czapek służbowych letnich w ramach zamówienia opcjonalnego 21.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
98/BŁiI/18/UM powyżej 144.000 euro 32420000-3, 32428000-9 Sukcesywna wymiana urządzeń CRS-1 sieci OST112 w węzłach OSTA w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 oraz Modernizacja urządzeń szkieletowych OSTA/B/C sieci OST112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 29.06.2018 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
116/BF/18/DG powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby warsztatów szkoleniowych połączonych z odprawą służbową organizowanych przez KGP w terminie 05-08 czerwca 2018 r. 21.05.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
115/Ckt/18/TJ powyżej 144.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa 4 000 kpl. kurtek służbowych zimowych z podpinką i ocieplaczem z polaru w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz od 500 do 1 000 kpl. kurtek służbowych zimowych z podpinką i ocieplaczem z polaru w ramach zamówienia opcjonalnego. 21.06.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
114/Ckt/18/TJ powyżej 144.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 5 000 szt. spodni służbowych letnich do trzewików w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz od 500 do 1 000 szt. spodni służbowych letnich do trzewików w ramach zamówienia opcjonalnego. 21.06.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
112/BF/18/EZ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich i gastronomicznych dla uczestników delegacji zagranicznej w Polsce 16.05.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
90/BŁiI/18/TG/PMP powyżej 144.000 euro 48000000-8 Zawarcie umowy ramowej na zakup i dostawę oprogramowania informatycznego 25.06.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
84/Cag/18/TG poniżej 144.000 euro 39830000-9, 39831300-9, 39831000-6, 39514200-0, 33711900-6, 33760000-5, 18930000-7 Dostawa środków czystości, papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków foliowych na odpady 22.05.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
113/BF/18/EJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników szkolenia organizowanego w Warszawie w dniach 3-8 czerwca 2018 r. w ramach Agencji UE ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL 17.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
93/BŁiI/18/EZ/PMP powyżej 144.000 euro 30232110-8 Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych poprzez zawarcie umowy ramowej na zakup urządzeń wielofunkcyjnych 18.06.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony