Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Informacje podstawowe

Komórka organizacyjna realizująca zamówienia publiczne w Komendzie Głównej Policji:

 

BIURO FINANSÓW KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH

 

Dane kontaktowe:

ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

tel. (047) 721-20-44, fax (047) 721-18-57
e-mail: zamowieniakgp@policja.gov.pl

 

Dane dotyczące możliwości pobierania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz składania ofert określone są w dokumentacji postępowania.

 

UWAGA!

Informacje o aktualnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w procedurze „unijnej” (powyżej progów) dostępne są wyłącznie na stronie https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/.

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez KGP wszczęte po 13 marca 2020 r. dostępne są wyłącznie na stronie https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/.

 

Konto bankowe, na które wnosi się wadium lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Komenda Główna Policji
Narodowy Bank Polski 0/0 Warszawa
Nr konta: 07 1010 1010 0071 2613 9120 0000

Powrót na górę strony