Postępowania o zamówienia

UWAGA!

Informacje o aktualnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dostępne są wyłącznie na stronie kgpolicja.ezamawiajacy.pl.

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez KGP wszczęte po 13 marca 2020 r. dostępne są wyłącznie na stronie kgpolicja.ezamawiajacy.pl.

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, a podlegające obowiązkowi publikacji dostępne są wyłącznie na stronie kgpolicja.ezamawiajacy.pl

Nr referencyjny Przedmiot zamówienia Podstawa prowadzenia postępowania Szczegóły
504/BŁiI/22/MR Zakup sprzętu teleinformatycznego na potrzeby XI edycji Światowego Forum Miejskiego w 2022 r. (WUF 11) w podziale na 2 zadania. art. 23 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 pełna treść ogłoszenia
503/Cut/22/DG Dostawa bezzałogowych statków powietrznych wraz z osprzętem, sprzętem informatycznym, licencjami na oprogramowanie oraz instruktażem w ramach 2 zadań art. 23 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 pełna treść ogłoszenia
 
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
162/BŁiI/18/TG/PMP powyżej 144.000 euro 32510000-1, 32236000-6 Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA 05.02.2019 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony