Postępowania o zamówienia

UWAGA!

Informacje o aktualnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dostępne są wyłącznie na stronie kgpolicja.ezamawiajacy.pl.

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez KGP wszczęte po 13 marca 2020 r. dostępne są wyłącznie na stronie kgpolicja.ezamawiajacy.pl.

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, a podlegające obowiązkowi publikacji dostępne są wyłącznie na stronie kgpolicja.ezamawiajacy.pl

Nr referencyjny Przedmiot zamówienia Podstawa prowadzenia postępowania Szczegóły
 
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
162/BŁiI/18/TG/PMP powyżej 144.000 euro 32510000-1, 32236000-6 Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA 05.02.2019 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony