118/BŁiI/17/TJ - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 20.07.2017 godz. 10:00

CPV: 32428000-9, 32420000-3, 30210000-4, 30231310-3

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Modernizacja urządzeń szkieletowych sieci OST112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 08.06.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 110-221059