245/Ctr/19/TJ/NFOŚiGW - 2019 - Zamówienia publiczne

245/Ctr/19/TJ/NFOŚiGW

Termin składania ofert: 24.09.2019 godz. 10:00

CPV: 33124100-6, 38410000-2

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa samochodowych urządzeń diagnostycznych przeznaczonych do badań technicznych pojazdów w policyjnych stacjach kontroli pojazdów w ramach dwóch części

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 10.09.2019 r. pod numerem 592767-N-2019

Polska Policja