Informacje o udzielonych zamówieniach na dostawy lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19

Przedmiot zamówienia Szczegóły
Dostawy 50 szt. generatorów ozonu oraz Dostawy 170 szt. generatorów ozonu Plik doc, 24 KB
Wykaz zamówień udzielanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) - aktualizacja Plik xls, 62 KB
Powrót na górę strony