85/Ctr/08/RJ

Termin składania ofert: 28.05.2008 godz. 10:30

CPV: 34300000-0

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Sukcesywna dostawa oryginalnych części zamiennych do samochodów

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.05.2008 r. nr 106982-2008
Powrót na górę strony