200/BŁiI/08/MF

Termin składania ofert: 28.10.2008 godz. 09:30

CPV: 32330000 - 5

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup specjalistycznego sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji 2

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 06.10.2008 pod poz. 251603 - 2008
 

Powrót na górę strony