239/Ctr/08/MT

Termin składania ofert: 13.11.2008 godz 09:30

CPV: CPV: 34110000-8

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa 2 szt. samochodów osobowych oraz 1 szt. samochodu osobowego kombivan

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 05.11.2008 pod poz.300713 - 2008
 

Powrót na górę strony