264/Cir/08/RJ

Termin składania ofert: 16.12.2008 godz 10:30

CPV: 71220000-6, 71320000-7

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej przebudowy strzelnicy krytej w obiekcie Komendy Głównej Policji w Warszawie przy ul. Iwickiej 14

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.03.12.2008 pod poz. 347039 - 2008
 

Powrót na górę strony