261/BŁiI/08/TP

Termin składania ofert: 09.02.2009 godz 10:30

CPV: 48000000-8 30216200-8

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Modernizacja siedemnastu dotychczas eksploatowanych w terenowych jednostkach Policji urządeń do elektronicznego daktyloskopowania oraz urządzeń do fotografii sygnalitycznej w celu ich zintegrowania do pełnofunkcyjnych stanowisk do rejestracji elektronicznej danych identyfikacyjnych osoby


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 03.01.2009 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2009/S 1-000954

Powrót na górę strony