98/Cut/09/EJ/FZ

Termin składania ofert: 09.09.2009 godz. 09:30

CPV: 18444110-7, 18443500-1

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup 400 szt. hełmów kuloodpornych oraz 100 szt. osłon balistycznych mocowanych na hełmie kuloodpornym

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.08.2009 pod poz. 297364-2009

Powrót na górę strony