149/BLiI/10/UM

Termin składania ofert: 23.09.2010 godz. 16:15

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego na sprzęt informatyczny i oprogramowanie eksploatowane przez Centralny Węzeł Internetowy Komendy Głównej Policji

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 15.09.2010 pod poz. 292162-2010

Powrót na górę strony