241/Cut/10/KD

Termin składania ofert: 25.11.2010 godz. 10:30

CPV: 38433000-9

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup wyposażenia specjalnego mobilnego ambulansu w przenośny wykrywacz substancji organicznych i nieorganicznych metodą bezdotykową oraz przenośny wykrywacz substancji organicznych i nieorganicznych - spektrometr FT-IR

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.11.2010 pod poz. 372952-2010

Powrót na górę strony