10/BF/11/EJ

Termin składania ofert: 07.02.2011 godz.09:30

CPV: 55120000-7

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, wynajmu sal konferencyjnych z wyposażeniem oraz tłumaczeń konferencyjnych, na potrzeby międzynarodowego seminarium w Warszawie pn. „Ochrona euro a międzynarodowa współpraca w systemie zwalczania fałszowania euro”, w ramach programu Komisji Europejskiej PERYKLES

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.01.2011 pod poz. 14046-2011

Powrót na górę strony