24/BF/11/AL

Termin składania ofert: 18.02.2011 godz.9:30

CPV: 55120000-7,79540000-1

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, wynajmu sal konferencyjnych z wyposażeniem oraz tłumaczeń konsekutywnych na potrzeby szkoleń

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.02.2011 pod poz. 52405-2011

Powrót na górę strony