81/Ckt/11/MSz

Termin składania ofert: 19.05.2011 godz. 09:30

CPV: 22000000-0, 22456000-1, 22458000-5

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

zakup druków ścisłego zarachowania

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 10.05.2011 pod poz.107258-2011

Powrót na górę strony