101/BŁiI/11/AL

Termin składania ofert: 27.05.2011 godz. 09:30

CPV: 32420000-3, 30213100-6

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Dostawa sprzętu sieciowego oraz stanowisk zarządzania na potrzeby Centrum Zapasowego AFIS

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.05.2011 pod poz.123036-2011

Powrót na górę strony