40/Ckt/12/EJ - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 29.03.2012 godz. 09:30

CPV: 55100000-1, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

usługi hotelarskie i gastronomiczne dla delegacji policjantów spottersów w Krakowie w trakcie Mistrzostw EURO 2012

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.03.2012 pod poz. 84606-2012

Powrót na górę strony
Polska Policja