95/BŁiI/12/TG - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 18.06.2012 godz. 10:30

CPV: 64212000-5, 32250000-0, 32260000-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów i modemów komórkowych oraz kart SIM na potrzeby komórek organizacyjnych KGP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 05.06.2012 pod poz. 124743-2012

Powrót na górę strony
Polska Policja