206/BŁiI/12/EMi

Termin składania ofert: 06.12.2012 godz. 11:30

CPV: 30213100-6, 30213000-5, 30213200-7 30232110-8 30231300-0 78000000-8 30125110-5 30237460-1 30232150-0 32250000-0

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup sprzętu teleinformatycznego, podzespołów i materiałów informatycznych

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.11.2012 pod poz. 477432-2012


 

Powrót na górę strony