8/Ckt/13/MR

Termin składania ofert: 08.02.2013 godz. 09:30

CPV: 41110000-0, 41110000-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Sukcesywne dostawy butelkowanej wody gazowanej i niegazowanej o średniej mineralizacji, oraz wody źródlanej o niskiej mineralizacji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 31.01.2013 pod poz. 42012-2013

Powrót na górę strony