16/Cut/13/MSz

Termin składania ofert: 04.03.2013 godz. 09:30

CPV: 35815000-0

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup 2 kpl. ubrań antyodłamkowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.02.2013 pod poz. 71890-2013

Powrót na górę strony