117/Ctr/13/KK

Termin składania ofert: 29.07.2013 godz.9:30

CPV: 34114000-9

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa pojazdu specjalnego w policyjnej wersji "Mobilne Centrum Wsparcia Poszukiwań"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.06.2013 pod poz.241706-2013

Powrót na górę strony