248/GAB/13/MSz

Termin składania ofert: 12.12.2013 godz. 9:30

CPV: 85121000-3

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Realizacja w latach 2014-2015 usług medycznych z zakresu medycyny pracy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 28.11.2013 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2013/S 233-404505

Powrót na górę strony