Termin składania ofert: 07.10.2013 godz.10:30

CPV: 22459000-2

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup biletów lotniczych na potrzeby realizacji projektu "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" realizowanym w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.09.2013 pod poz.359568-2013

Powrót na górę strony
Polska Policja