234/Cut/15/ŁW

Termin składania ofert: 3.11.2015 godz.9:30

CPV: 35200000-6

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Dostawa policyjnych tarcz ochronnych w ilości 600 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.10.2015 pod poz. 285618-2015

Powrót na górę strony