239/Cut/15/MP

Termin składania ofert: 5.11.2015 godz. 9:00

CPV: 38600000-6

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Dostawa celowników w ramach 3 zadań

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.10.2015 pod poz. 289146-2015

Powrót na górę strony