Termin składania ofert: 29.02.2016 godz.9:30

CPV: 34923000-3

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup 11 szt. laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.02.2016 pod poz. 35644-2016

Powrót na górę strony
Polska Policja