268/Cut/16/DG

Termin składania ofert: 21.11.2016 godz. 09:30

CPV: 34923000-3

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup 6 szt. laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 10.11.2016 pod poz. 340290-2016

Powrót na górę strony